Veien til Nidaros langs Kystpilgrimsleia må fullfinansieres

Kystpilgrimsleiamå fullfinansieres, krever stortingsrepresentant Alfred Bjørlo og fylkesordførerkandidat Pål Farstad, Foto: Ingunn Strand

-Spania har sin Santiago de Compostela. Norge har Pilgrimsleden, og den har vi både via Gudbrandsdalsleden og langs Kystpilgrimsleia. Sittende regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke fulgt opp Langtidsplan for pilgrimmssatsing i Norge slik at vi når opptrappingsplan som forrige regjering med Venstre la opp til. Kystpilgrimsleia skulle være fullfinansiert i 2027.

Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo og vår fylkesordførerkandidat Pål Farstad uttaler seg her om den viktig saken Kystpilgrimsleia som går fra Egersund til Trondheim, og som angår vårt fylke med Edøya som ett av de fire regionale prilgrimssentrene og de seks nøkkelstedene Herøy, Giske, Borgund, Veøy, Kvernes og Edøy.

 

Spania har sin Santiago de Compostela. Norge har Pilgrimsleden, og den har vi både via Gudbrandsdalsleden og langs Kystpilgrimsleia. For alle som har gjennomført disse vandringene i Spania eller i Norge, så vil opplevelsene være rike både i form av landskap, historie og kultur.

Kystpilgrimsleia er ei reise langs kysten med fjorder, øyer, holmer og skjær, og strekker seg fra Egersund til Trondheim. Utfordringen nå er å få den fullfinanisert. Til forskjell fra de to andre etablerte pilgrimsledene, er Kystpilgrimsleia foreløpig kun et prosjekt.

 

Sittende regjering har ikke fulgt opp

Kystpilgrimaleia er beskrevet i Langtidsplan for pilgrimssatsing i Norge «Veien frem mot 2027». Forrige regjering la frem finaniseringsplan og bevilget penger i tråd med denne. Sittende regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke fulgt opp med tilstrekkelige midler slik at målet om fullfinansiering i 2027 dermed ikke blir oppfylt. Det er ikke holdbart. Kystpilgrimsleia må fullfinansieres nå.

 

Grønt reiseliv

Reiseliv er ei viktig satsing for Venstre. Grønn verdiskaping med et miljøbevisst reiseliv og satsing på kultur er svært viktig for Venstre. Kystpilgrimsleia oppfyller de kriteriene. Fire fylker er del av satsinga med Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Sammen med statlige midler utvikler de her et unikt tilbud som svarer ut behov for opplevelser om natur og kulturhistorie, og som er til for alle uavhengig av livssyn eller kirkelig bekjennelse.

 

En indre og ytre reise med historie og opplevelser

Pilgrimsvandring er både ei personlig reise og ei kulturreise. For vertskap på veien skaper de reisende aktivitet og verdiskaping som gir positive ringvirkninger for folk og næringsliv. Behovet for økt bevissthet om vår historiske arv og ringvirkninger for kultur, reiseliv og annen virksomhet har vært – og er – viktige grunner til at Venstre har engasjert seg for å bygge opp om kystpilegrimsleia med fire regionale pilegrimsentra og 26 nøkkelsteder med overnattingsmuligheter.

 

Regionalt pilgrimsenter og seks nøkkelsteder i vårt fylke

På Edøya finner vi ett av de fire regionale prilgrimssentrene. Samme sted er også en av de seks nøkkelstedene vi finner i fylket vårt, nemlig Herøy, Giske, Borgund, Veøy, Kvernes og Edøy. For å tydeliggjøre betydningen for kommunene våre så angår dette altså kommunene Herøy, Giske, Ålesund, Molde, Averøy og Smøla.

 

Verdiskaping i distriktene

Det kritiske punkt nå er at det haster med å følge opp finansieringen av det arbeidet som er startet, og som fikk et gjennombrudd med Venstre i regjering.

Venstre forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet følger opp Kystpilgrimsleden, en sak med stor betydning både for verdiskaping i distriktene og for kulturlivet.

Leserbrev “Veien til Nidaros…” publisert tk.no 07.08.23