Bli kjent med Gustav Søvde, 2. kandidat for Skien Venstre

Skien Venstre
Bli kjent med Gustav og hans hjertesaker

Jeg er 72 år og oppvokst i ytre Gjerpen da Gjerpen enda var egen kommune. Startet min skolekarriere på Nærum barneskole og til slutt ble valget juss i Oslo. Etter 3 år i Justisdepartementet kom jeg tilbake til Skien i 1982, og begynte å jobbe som politijurist ved Skien politikammer.

Erfaring innen jussen er stor, da jeg også har jobbet i helsesektoren og med barnevern før jeg til slutt ble tingrettsdommer i 2002.

Nå lever jeg det gode liv som pensjonist, og jeg er veldig glad i å bruke den fine byen vår – helst fra sykkelsete! Jeg er også glad i å reise, men også en flittig bruker av alle de fine mulighetene rundt meg.
Jeg er stadig svært opptatt av det som skjer i byen vår, og håper på en ny periode i bystyret. Jeg vil jobbe for en god utvikling i hele kommunen, men ikke minst er jeg opptatt av at Skien sentrum skal leve og utvikle seg. Jeg tror at et levende og attraktivt sentrum er viktig for hele kommunen, og for å trekke nye innbyggere til kommunen.
Min karriere i politikken startet i 1991 i bystyret med et lite opphold før jeg kom inn igjen i 2019. Jeg satt også på Fylkestinget og har i perioder vært leder for Skien meningshetsråd.
Mine tre hjertesaker:
💚 Redusere klimagassutslippene for å stanse oppvarmingen av jorda
💚 Opprettholde artsmangfoldet på jorda
💚 En god skole som inkluderer alle