Bli kjent med Ole Røed, 3. kandidat for Skien Venstre

Skien Venstre
Bli kjent med Ole og hans hjertesaker

Jeg er født like etter krigen på et småbruk i Åmot kommune, Østerdalen. Da jeg vokste opp var det uten økonomiske muligheter til lang utdannelse, men likevel er min yrkeskarriere et bredt spenn fra TV-reparatør til leder for store automasjonsprosjekter i inn- og utland. Erfaring fra personalledelse og prosjektstyring i små bedrifter og store konsern.

Geografisk sett har jeg bodd og jobbet fra Narvik i nord til Sandnes i sør, fra Edmonton i vest og til Doha i øst.

I dag lever jeg det gode liv som pensjonist øverst på Vindalsåsen sammen med min samboer og hunden vår. Når jeg skal koble helt av liker jeg å drive med programmering, dataspill og turer med hunden vår

Jeg er en meget samfunnsengasjert person som syntes lokalpolitikk er spennende, og anser meg selv som en ærlig ombudsperson med integritet og troverdighet.

Mine tre hjertesaker:
💚 At alle skal få være den de er
💚 At alle kan få bli det de vil
💚 At vi forvalter naturressursene til det beste for alle