Bli kjent med Signy Gjærum, 4. kandidat for Skien Venstre

Skien Venstre
Bli kjent med Signy og hennes hjertesaker
Samfunnsengasjementet har jeg arvet fra moren min!

 

Jeg har fylt 77 år og kan fronte lang fartstid i Skien Venstre. Mitt medlemskap startet midt på 70-tallet og jeg var i et par ti-år aktiv i lokalpolitikken, før jeg gjorde «comeback» ved valget i 2011.

 

Det er ikke bare der jeg har lang fartstid – etter endt lærerskole og giftemål, overtok vi familiegården og fikk to barn på rappen mens vi bokstavelig bygde opp den gamle familiegården. Min mann og jeg drev den sammen i hele 40 år, før vi i 2006 overdro gården til neste generasjon som skulle få like mye glede av den som oss, og bygde et omstridt hus på Snipetorp.

 

Min erfaring innenfor arbeidslivet: har drevet gård, vært lærer og til slutt daglig leder på Høyers Hotell fram til jeg ble pensjonist. Jeg har videreutdannet meg i engelsk, kulturfag og spesialpedagogikk og senere i styrearbeid og arbeidsrett. Jeg har god kjennskap til både primærnæring, offentlig og privat sektor .
 

Jeg ønsker å være en seniorstemme inn i Skienssamfunnet – for alle aldersgrupper. Være bevisst hvordan storsamfunnet kan og bør bidra med hjelp til selvhjelp og med omsorg for dem som trenger det mest. Videreføre det beste vi har og være åpen for nye løsninger på systemnivå .
 

Inneværende periode er jeg vara til bystyret, medlem av Utvalg for oppvekst og har styreverv i mindre kommunale/ interkommunale selskap.

 

Jeg er opptatt av økonomistyring og langsiktighet, vil ikke styre på detaljnivå og er ingen en-sakspolitiker. Jeg er bredt engasjert, en arv fra min mamma. Jeg legger ikke skjul på at jeg håper på fire nye år som lokalpolitiker i hjembyen min. Lokalpolitisk arbeid er meningsfylt!

 

Min nyeste hobby: Like før jeg fylte 75 år, begynte jeg på den prosessen det er å bygge «kaffehytte», også kjent som enkel standard på kjente trakter i egen kommune. Det ble et lærerikt prosjekt for byggherren! Bra ble det og, takket være gode rådgivere og flinke lokale fagfolk. Jeg er ekstra fornøyd med at en tømrerlærling gikk opp til fagprøve underveis!

 

Mine tre hjertesaker:

 

💚 Lærings-og arbeidsmiljø i skolen.
💚 Næringsliv og arbeidsplasser.
💚 Utenforskap.