Rusreformen- et alternativ til strafferettslig ønsketenkning

Skien Venstres 1. kandiat, Skien Venstre
Dette er Vibeke Larvolls svar på leserinnlegget fra Ragnvald. F. Bertheussen i TA 20. juli.

Rusreformen – et alternativ til strafferettslig ønsketenkning.

Ragnvald F. Bertheussen mener at Venstre har kapitulert når det gjelder å hindre omsetning av narkotiske stoffer, og takker Skiens ordfører og Grenlandsrådet for å bry seg.
Men Venstre bryr seg! Det er derfor Venstre i over 20 år har jobbet for å få en ny politikk på området. Straff for bruk av rusmidler virker ikke.

De som omsetter illegale rusmidler, skal følges opp strafferettslig. Men straff for bruk forebygger ikke rusmisbruk. Det skaper mer kriminalitet og skyver flere ut i et utenforskap. Straff brukes heller ikke som et virkemiddel mot annen selvdestruktiv atferd som spiseforstyrrelser eller selvskading.

I Norge døde 321 mennesker av overdose i 2022, 38 bare i Vestfold og Telemark. I Portugal gikk overdosedødsfallene fra 400 i året til under 60, innen 10 år etter innføring av deres rusreform. For Venstre er det viktigere å begrense skadeomfanget for dem som velger å ruse seg, enn det er å løfte en moralsk pekefinger og straffe bruk av rusmidler.

Straff rammer sosialt skjevt og stigmatiserer rusbrukere, og straff øker terskelen for å be om hjelp. 40 prosent av de unge sier at de ikke tør å ringe ambulansen i møte med illegale rusmidler. Det er derfor viktig med en reform av hvordan vi møter personer som velger å bruke rusmidler.

Ruskontrakter kan fungere etter hensikten. Særlig hvis disse også følges opp av et kompetent hjelpeapparat, og det er ressurssterk ungdom med et godt nettverk rundt seg, som er på ruskontrakt. Imidlertid er det også flere uheldige sider ved ruskontrakter, som gjør at disse vil virke mot sin hensikt.

For det første kan den som er på ruskontrakt tilpasse rusmønster og rusmidler til urinprøvetakingen og dermed lure systemet. For det andre vil en ruskontrakt typisk følges opp av helsesykepleier eller annen kontaktinstans for ungdom. Da vil ikke dette lenger være et sted som ungdom har tillit til, og som de kan oppsøke med spørsmål om rusmidler eller for å få hjelp.

For det tredje kan en ruskontrakt bety at noen får en straffereaksjon for sitt rusmisbruk i stedet for å få en diagnose som bør behandles i spesialisthelsetjenesten. Urinprøvene skal også tas under oppsyn av en voksen, noe som kan oppleves som krenkende og som kan re-traumatisere ungdom som har vært utsatt for overgrep/grenseoverskridende atferd fra voksne.

Skien Venstre har foreslått å utvide oppgavene til Rådgivende Enhet i kommunen, slik at de kan følge opp bekymringsmeldinger også i andre tilfeller enn ved påtaleunnlatelser. Følgelig skal det etableres kontakt med hjelpeapparat for de som har et rusbruk, også uten å måtte involvere politi.

Vi mener at god forebygging er å gi ungdommen voksne som kan veilede og støtte, ikke voksne som representerer straff og krenkende tiltak.

Vibeke Larvoll,
1. kandidat Skien Venstre