Tre ting Vefsn bør lære av Rana

Når skal vi begynne å kreve kompensasjon når statsfinansierte arbeidsplasser flyttes fra Vefsn? Når skal vi begynne å lobbyere på Stortinget og når skal vi begynne å tenke “Vefsn først”?

Har vi ikke lært noe av Rana og av alle lokaliseringskampene? Rana jobber hardt for å overbevise rikspolitikerne om at de er regionsenter på Helgeland, samtidig som de gråter sine tårer over arbeidsplasser som forsvinner og krever statlig kompensasjon.

Hva gjør Vefsn når vi står i fare for å miste statsfinansierte arbeidsplasser? I kampen om sykehuset valgte Vefsn å møte de andre på midten. Det viste seg å være en dårlig strategi, hvor resultatet ble alt til de andre og ingenting til Vefsn. I ettertid er det fristende å si at man ikke bør møte opp i en tautrekkings-konkurranse ved å møte de andre på midten.

Hvis vi hadde fulgt Rana sitt eksempel, skulle vi ropt høyt og lenge om at vi må ha sykehuset nært “fordi vi har så mye industri” (sitat Mo industripark). Vi skulle ha lansert Mosjøen som lokasjon, om ikke annet så for å danne motvekt og trekke tauet mer i vår retning. Vi skulle ha skreket oss hese om at Vefsn-samfunnet ikke tåler å miste 300 arbeidsplasser.

All ære til gruppen “Ja til Ettsykehusmodellen midt på Helgeland” som har stått i kampen lenge og forsynt oss med fakta. Det er ikke tvil om at det beste for Helgeland er ett sykehus sentralt plassert. Men Vefsn må slutte å tro at fakta er nok, eller at alle vil det beste for Helgeland. Vi må begynne å tenke strategisk og langsiktig, og jobbe på flere fronter samtidig.

Dette handler ikke bare om sykehuset. Det handler om fremtiden for Vefsn. Hvordan skal vi få til utdanning og rekruttering? Hvordan kan vi skape gode fagmiljøer som trekker til seg gode fagfolk? Uten sykehuset mister vi svært mange kompetansearbeidsplasser. Det gjennomsnittlige utdanningsnivået går ytterligere ned og vi vil slite enda mer med å rekruttere gode fagfolk til vår kommune.

Alle slag er ikke tapt. Vi har fortsatt muligheter. Men vi må begynne å gjøre jobben rett. Vi må kjempe hardere for oss selv. Selvfølgelig skal vi samarbeide på Helgeland, men vi skal også slåss. Når det gjelder rekruttering, etablering av næringer og lokalisering av statsfinansierte arbeidsplasser skal og må det være “Vefsn først”.

I de neste fire årene håper jeg vi har en ordfører som er villig til å reise ofte til Oslo og fortelle hva vi trenger. Venstre støtter Odd Langvatn (H) fordi han er typen som kan få det til. Vefsn Venstre vil inn i kommunestyret for å være en viktig lagspiller og strateg for vår neste ordfører, og samtidig sikre at han har ikke glemmer utdanning, kultur, møteplasser og miljø.