Program: Inkludering, toleranse og raushet – de liberale prinsippene

Foto: Knut Bakkehaug

Liberal politikk er å arbeide for mangfold i samfunnslivet, og at mellommenneskelige forhold bygger på toleranse og respekt. For et liberalt parti er enkeltmennesket målestokken for politikken. Her kan du lese innledningen til Eidsvoll Venstres program for perioden 2023 – 2027.

Respekten for det enkelte menneske står i sentrum for de liberale verdiene. Vårt grunnsyn bygger på at mennesker er frie og likeverdige. Vi vil skape et samfunn der folk har frihet til å forme sitt eget liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Venstres kjerneverdier er inkludering, toleranse og raushet.

Et liberalt menneskesyn bygger på en sterk overbevisning om at mennesker har evne til å skape når de får frihet til å utfolde seg. Dette gjelder også evnen til å ta ansvar for egne handlinger, og til å vise omsorg for medmennesker. Frihet er forutsetningen for ansvarsfølelse.

Liberal politikk er å arbeide for mangfold i samfunnslivet, og at mellommenneskelige forhold bygger på toleranse og respekt. For et liberalt parti er enkeltmennesket målestokken for politikken. Venstre setter mennesker foran systemer.

Her kan du lese mer om Venstres 10 liberale prinsipper

Program for Eidsvoll Venstre 2023 – 2027