Eldrekollektiv – Noe for Sunndal?

I et langt livsløp er det mange steder man skal innom. Barnehage, grunnskole og høyere utdanning til å begynne med. Forskjellige arbeidsplasser og bosteder i arbeidslivet, og steder på fritiden som hytta, idrettsanlegg, klubbhus og lignende folkehelsefremmende aktiviteter. Så til slutt en pensjonstilværelse og eventuelt en periode på pleiehjem med trygge rammer.

En periode av livet jeg tror vi ikke tenker mye på, er perioden fra pensjon til man blir pleietrengende. Hvor ble det av definisjonen “middelaldrende” forresten? Vi snakker ikke om middelaldrende lengre, for vi er unge til sinns, må vite! Men, når man kommer opp i 60-årene, barna har flyttet hjemmefra, jobben har gitt deg takk for lang og tro tjeneste (og krevd inn det nummererte bomullsundertøyet) og nære familiemedlemmer har begynt å gå bort, kan ensomheten komme bankende på døra.

Eldrekollektiv er et konsept som jeg synes har mange gode løsninger for å redusere ensomhet og bedre folkehelsen. Man bygger et bygg leiligheter med felles samlingsrom. For eksempel en fellesstue med storkjøkken, hvor en har muligheter for konserter, fester, klubbaktiviteter og middagsarrangement. Hvis en bygger i høyden så kan godt hver etasje ha fellesrom, eller spesialiserte rom som hjemmekino og systue. Garasje, boder og verksted i kjeller, og på taket kunne en ha en felles hage og grillmuligheter.

Et slikt bygg vil i tillegg ha leiligheter med fokus på gode utforminger for seniorårene, så en må ikke flytte videre til institusjon tidligere enn nødvendig.

Vi hadde en debatt på pensjonistsenteret i juni hvor jeg nevnte konseptet. Tilbakemeldingene har så langt vært positive! For mange så er det uaktuelt å flytte hjemmefra før man absolutt må, men det tror jeg er ofte er fordi at man ikke vil flytte inn i boliger som blir oppfattet som boliger laget for snart pleietrengende eldre.

Et eldrekollektiv skal ikke sikte seg ikke inn på de siste par årene av livet, men de siste 20! Fordelene ellers kan også være store: Tilby yngre slektninger å ta over familiehuset. Det har helt sikkert godt av at en ny generasjon tar over og pusser opp. Og det hjelper på fraflytningsproblematikken vi som en distriktskommune må sloss imot!

Men, hvor skal vi ha noe slikt? Jeg har ikke snakket høyt om det før, men jeg tror at vi hadde kunnet laget et slikt eldrekollektiv på tomten til pensjonistsenteret. Det hadde i så fall måtte bli et offentlig-privat samarbeid hvis vi ønsker å videreføre pensjonistsenteret i et slikt bygg. Vi har da måtte rive det gamle pensjonistsenteret for å bygge et nytt bygg, men ingen bygg varer for evig og funksjonene burde absolutt kunne videreføres i et nytt hus!

Og hvis det ikke skulle la seg gjøre der, så kan vi arbeide for å få et eldrekollektiv et annet sted. Det er planer for et stort blokkprosjekt på gang i Mongstugata. Alternativt andre steder. Hvis vi som lokalpolitikere viser interesse i å være med på et slikt prosjekt, enten ved investeringer eller planarbeid, så tror jeg ikke risikoen er stor.

Ta turen til den neste politiske debatten på pensjonistsenteret, så kan vi fortsette diskusjonen der. Stem gjerne på Sunndal Venstre og godt valg!

  • Steinar Husby, 1. kandidat Sunndal Venstre.