Hva blir Skien Brygges framtid?

Skien Venstres 1. kandiat, Skien Venstre

De politiske partiene har blitt utfordret på å mene noe om Skien Brygge. De fleste forholder seg tause.

Jeg tror nok at reguleringsplanen for Skien Brygge hadde sett annerledes ut hadde den vært vedtatt i dag.

Men nå er situasjonen slik at det foreligger en reguleringsplan med enstemmig vedtak. En såpass ny reguleringsplan skal man ikke oppheve uten svært gode grunner.

Gode grunner kan være at ekstremvær og flomfare tilsier at bygging i elva er uklokt/farefullt eller at det har vært mangelfulle utredninger knyttet til skipstrafikk mv. Da må vi vurdere en ny ROS-analyse og ev. revurdere endringer i reguleringsplanen.

Så må vi være klar over at en konsekvens av at det ikke kan bygges noe ut i elva, kan være at prosjektet i sin helhet bortfaller.

Men kanskje kan vi leve godt med at det ikke blir en utbygging av elva? Et offentlig parkområde hadde kanskje vært et bra alternativ på sikt? Men det innebærer nok at kommunen må kjøpe eiendommen, og det er sjeldent realistisk.

Vi i Skien Venstre ønsker primært at prosjektet blir realisert, men da skal selvsagt utbyggingen være forsvarlig med tanke på flom/strømninger, og byrommene må være av god kvalitet med sol, vindforhold og utsyn. De første skissene som vi alle har sett gir grunn til noe bekymring i så måte, men ingenting er enda bygget.

Vi mener imidlertid at vi kan få gode offentlige rom, som har kontakt med elva, også uten en sammenhengende promenade langs elvebredden.

I denne saken håper jeg på kompromisser, der det ev. blir nødvendig med justeringer. Stiller vi for høye krav, er jeg redd hele utviklingen av Skien Brygge vil skrinlegges.

Vibeke Larvoll
1. kandidat Skien Venstre