Kultur og idrett i Holmestrand sviktes

Det er på tide å bygge opp våre kultur- og idrettstilbud i kommunen og skape en levende og engasjerende by!

I 2019 ble den første WHO-rapporten om kunnskapsgrunnlaget for kunst, kultur og helse lansert. Rapporten dokumenterte bevis på kulturens evne til å fremme god helse og forebygging av en rekke mentale og fysiske helsetilstander, samt behandling eller håndtering av akutte og kroniske tilstander som oppstår hele livsløpet.

Det settes stadig mer og mer lys på forebyggende arbeid. Også i Holmestrand kommunen der man blant annet jobber videre med kommunens ”Helheltig innsatsheis” innenfor helse og omsorg. Målet med dette arbeidet er, som det står i Handlingsprogrammet 2021-2024 «å styre aktivitet og omfordele økonomi fra de høyeste trinnene i trappa til mer egenmestring og forebyggende tiltak på de nedre trinnene». Med andre ord er det et ønske om å sette mer fokus og satsing på samskaping og medborgerskap, helsefremmede tilbud, forebyggende arbeid og arbeids- og aktivitetstilbud. Alt dette inkluderer kultur og idrett.

Da er det også interessant å se på tallene til kultur og idrett de siste årene. Kultur og idrettsbudsjettet har nemlig blitt kuttet hvert år de siste 5 årene. I 2021 ble kulturbudsjettet kuttet med hele 2 millioner! Vi forstår at kommunens økonomi er trang, men å kutte i kultur- og idrettstilbud gjør mer skade enn man kanskje er klar over.

Hvilke gode minner har du selv fra livet? Hvor mange av dem inkluderer kultur eller idrett? Hvordan har dette bidratt til å berike ditt liv?

Rapporten fra WHO påpekte også at kultur kan bidra til å tilby multisektoriell, helhetlig og integrert menneskesentert omsorg, og takle komplekse utfordringer som det ikke er noen aktuelle helse- og omsorgsløsninger for. Med andre ord, et samfunn der mennesker bryr seg om hverandre og inspirasjon til å løse dagens utfordringer på en helt unik måte.

Likevel brukte Holmestrand kommune i 2022 kun 1912 kr i gjennomsnitt per innbygger, sammenlignet med det nasjonale gjennomsnittet på 3038 kr. Fylkesgjennomsnittet var på 2637 kr. Det er Holmestrand kommune som dessverre bidrar mest til å dra ned dette gjennomsnittet.

Vi i Sande og Holmestrand venstre ønsker å satse på kultur og idrett. Det er et viktig forebyggende arbeid som må bygges opp, ikke brytes ned! Vi håper andre politiske partier i kommunen ser behovet for å begynne å satse på kultur og idrett igjen. Dette er ikke luksus varer som vi kan legge til om kommunen har råd, dette er helt grunnleggende til god helse og et godt og langt liv!