1. kandidat for Nannestad Venstre

Sigve Wollan Gjengstø, Nannestad Venstres 1. kandidat, Foto: Vidar Sandnes

Hvorfor stiller du til valg?

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker at Nannestad skal være et så godt sted å bo, for alle.

Jeg stiller til valg for Venstre fordi jeg tror på de liberale prinsippene om at makt skal komme fra innbyggerne, og at vi skal ha innflytelse på hvordan kommunen skal styres.

Jeg er spesielt interessert i oppvekst og kultur.

Hvorfor Nannestad Venstre?

«Barn og unge, vårt ansvar» er slagordet til Nannestad Venstre. Dette skal være en tanke vi har med i alle de politiske sakene vi skal behandle.

Kultur og idrett er limet i samfunnet. Det er her vi får utløp for kreativitet, engasjement og kan ta del i det sosiale. Det er også her nye innbyggere kan bli en del av lokalsamfunnet, uansett hvor man kommer fra.

Jeg gleder meg til å jobbe for det beste for Nannestads innbyggere i de fire neste årene.

Sigve Wollan Gjengstø, 1. kandidat for Nannestad Venstre.

Stem Nannestad Venstre.