(Foto: Cecilie Christine Hunt)

FREMTIDENS ARBEID

Av Stine T.Baardseth, 2.kandidat Farsund Venstre.

For å lykkes med å skape gode lokalmiljøer er det viktig at flest mulig kan bidra og inkluderes i arbeidslivet.

Venstre vil at man enkelt skal
kunne skape en arbeidsplass for seg selv og andre, og at man enklere
skal kunne jobbe fra der man vil. Farsund skal være en næringsvennlig
kommune med et inkluderende og likestilt arbeidsliv.

 

TILPASSET ARBEIDSLIV
Vi må sørge for at det er mulig å tilpasse arbeidsplasser for
kommunens innbyggere med redusert arbeidsevne.
Har man kompetanse og arbeidsevne til å ha en deltidsstilling kontra
ingen jobb skal det være muligheter for det.
Ikke alle er like heldige med sin helse, men har kompetanse og lyst til
å jobbe det de klarer. Dette må vi som kommune heie frem.

Det å ha en jobb å komme til gjør mye med den mentale helsen og
ikke minst gir det en tilhørighet.
Vi må også kunne tilpasse turnusen til barnefamilie som trenger det.
Når begge foreldrene jobber turnus, mi vi gjøre det vi kan for at dette
er mulig.

Faste stillinger
I Helsesektoren må vi som kommune sikre at de som ønsker 100%
fast stilling skal få det. Vi trenger hver og en av dem. Det er viktig for
kommunen og innbyggerne og ha faste stabile tillitsfulle ansatte som
jobber rundt våre eldre, pleiende og de som trenger dem. Dette gir en
trygghet for alle.
Vi må ikke glemme ungdommene våre. Vi må sikre at de får
sommerjobber. Det bygger selvtillit, selvstendighet og ikke minst
mestringsfølelse.
De kan tidelig få et innblikk i arbeidslivet og lære veldig mye.

Vi må støtte opp om grundere.
Vi må skape mer og skatte mindre.
Vi må ha en næringsvennlig kommune.
Vi må heie på hverandre, et inkluderende, likestilt og mangfoldig
arbeidsliv.