Kollektivtrafikken er jobb nummer

Solveig Schytz, Eirik T. Bøe og Elisabeth Holter-Schøyen i Venstre, her med partileder Guri Melby (foran) på partiets landskonferanse sist helg., Foto: Venstre

Solveig Schytz (1. kandidat for Venstre i Akershus), Elisabeth Holter-Schøyen (1. kandidat for Venstre i Asker og 2. kandidat i Akershus), Eirik T. Bøe (1. kandidat for Venstre i Bærum)

Vi registrerer at Arbeiderpartiet skriver i Budstikka (5. august) at de er garantisten for kollektivtrafikken, som har «reddet kollektivtrafikken fra kutt hvert eneste år de siste fire årene». Da er det greit å minne leserne om at det rett og slett ikke er sant.

Størstedelen av klimagassutslippene i vår region kommer fra transport. Skal vi lykkes med å kutte utslipp og sikre at Asker, Bærum og Osloregionen fortsatt skal være gode steder å bo, må det være enkelt og billig å gå, sykle og reise kollektivt.

Elbusser ladestasjon

Hyppigere, billigere, enklere

Venstre vil at tog, buss, bane og båt skal gå oftere, og at prisen på månedskort settes ned med minst 250 kroner. Vi vil fjerne sonegrenser som deler opp kommuner, og gi all ungdom fra 16 til 19 år gratis ungdomskort i stedet for skoleskysskort med tidsbegrensning.

Fra 2007 til 2019 ble kollektivtrafikken i Akershus doblet, samtidig som billettprisene ble satt ned flere ganger. Venstre er stolte av å ha bidratt til den utviklingen da vi var med å styre Akershus denne perioden.

At det skal bli enda enklere og billigere å reise kollektivt, er fortsatt en hovedsak for Venstre. Gjennom pandemiårene har drift av kollektivtrafikk vært krevende, fordi billettinntektene gikk ned. Venstre har både på Stortinget og i fylkestinget kjempet for å sikre kollektivtrafikken og unngå kutt i kollektivtilbudet mens bruken midlertidig gikk ned.

Bare Venstre prioriterer

Med Ap og Sp i ledelsen i Viken, og med støtte fra SV, MDG og Rødt, ble det gjort store kutt i kollektivtilbudet fra sommeren 2022. Det rammet bussruter i Asker og Bærum og hurtigbåten fra Slemmestad og Vollen. Bare Venstre og KrF foreslo å bevilge nødvendige midler for å unngå kutt i bussrutene. Bare Venstre prioriterte penger til å unngå kutt i båttilbudet.

Det viktigste som har skjedd for kollektivtrafikken i vår region det siste året, er enstemmig vedtak om at prisene på ungdomsbillett settes ned, og innføring av den fleksible Reis-rabatten på enkeltbilletter. Ap har gjort Reis til et prøveprosjekt.

For Venstre er det avgjørende å sikre at Reis-rabatten blir en permanent ordning.

Dagens takst- og sonesystem i kollektivtrafikken var en stor forenkling da det kom i 2011. Det ble sist endret i 2016. Venstre har i mange år foreslått nytt system for å unngå uhensiktsmessige sonegrenser som deler opp kommuner slik som for eksempel i Asker og Bærum.

De rødgrønne partiene stemte imot helt til fylkesrådet endelig denne våren ba Ruter gjøre en ny gjennomgang av sonesystemet i Akershus, etter at Venstre fremmet forslag om det. Det var på høy tid. For Venstre blir det viktig å følge opp med faktiske endringer, i samarbeid med kommunene.

Venstre i Bærum har tatt initiativ til en utredning av kostnaden ved å få hele Bærum inn i sone 1 og mener at Bærum kommune bør ta den kostnaden.

At flest mulig kan gå, sykle og reise kollektivt i hverdagen, er best for miljøet og helsa og for å skape gode byer og tettsteder. Å gjøre kollektivtrafikken til et reelt alternativ for flere er Venstres jobb nummer én i Akershus.

Innlegget sto på trykk i Budstikka, 16. august 2023