En trygg skolestart for alle elever

2. Kandidat Sortland Venstre, Foto: Gro Lagesen

Barn mister motivasjonen til læring fordi dagens skole ikke er god nok. Vi har et ansvar i å sørge for at skolen er et trygt sted som barn gleder seg til.


I løpet av de kommende dagene åpner skolene i Sortland. For mange elever har de vært på første skoledag, men for de aller fleste elever starter de et nytt år på et nytt trinn. Når elevene i Sortland begynner på skolen igjen, må vi sørge for at de opplever trygge rammer for læring og mestring.

Barn gruer seg til skolestart

Ingen barn skal føle seg engstelige når skolen starter igjen. Dessverre er det mange barn som gruer seg til skolestart, enten fordi de ikke opplever faglig mestring eller lærelyst. Tall fra Elevundersøkelsen viser at motivasjonen i skolen er dalende og at mange elever kjeder seg. For oss i Sortland Venstre er det ingen tvil om at det krever politiske prioriteringer og at vi løfter opp skolene.

Selv om vi er heldige for at det nye skoleåret prioriteres høyt av skolelederne i kommunen, er det helt nødvendig at det gis mer ressurser til skolene i form av tid og kompetanse. Skolen skal være en plass med engasjerte lærere, og barn som opplever skolehverdagen som interessant og givende.

Engasjerte lærere gir motiverte elever

En god skole er avhengig av at lærere har nok tid og ressurser til å utføre jobben sin på en god måte. Ingen elever er like og klasser kommer i forskjellige fasonger, derfor gir det ikke mening med gjenbruk av identiske læreopplegg. Tilpasset og god undervisning krever at lærere har nok frihet og tid til å følge opp elevene med rette faglige utfordringer. Samtidig som vi ønsker å prioritere mer frihet og bedre lønn til lærerne i Sortland, må det stilles krav om at de som underviser har den rette faglige kompetansen.

Krav til trygghet i skolen

Mens lærere må ha nok kapasitet til å kunne tilpasse seg elevenes læringsbehov, må alle skoler ha kompetente miljøterapeuter og helsesykepleiere med kapasitet til å se hver enkeltelev. Uten trygghet i skolehverdagen, kan ikke elever oppleve mestring. For å skape en skole med rom for ulike elever som har ulike behov og utfordringer må vi ruste skolene med personale som ser dem. Venstre vil sørge for at elever som ber om hjelp, skal bli møtt av omsorgsfulle og kompetente voksne.
Når alle som er elever i Sortland går inn i sin første skoleuke, har vi et ansvar i å sørge for at skolen er en plass man gleder seg til å komme for å lære.

Dette jobber Sortland Venstre for