God byutvikling i Egersund

Gunnar Kvassheim

Unni Fuglestad var lørdag med på Eigersund Venstre sin stand. Unni som kommer fra Bjerkreim, bor nå på Bryne. Hun er andrekandidat på Venstres fylkestingsliste.

Nå er hun medlem av fylkeskommunens hovedutvalg for regional-, kultur- og næringsutvikling. I den funksjonen har hun vært en nyttig medspiller for oss i Eigersund Venstre når saker av lokal betydning har vært til behandling i fylkeskommunen.

Under besøket i Egersund brukte vi anledningen til å oppdatere henne på noen lokale saker. Vi tok blant annet turen til Fonn sin fiskerestaurant, og viste at den ikke er til sjenanse for Egersund kirke, slik noen hevdet den ville bli.

– Et flott nytt tilbud som ikke står i veien for kirken. Dette er et bidrag til god byutvikling, kommenterte Unni.

Hun fikk også info om statusen for arbeidet med havnepromenaden, som vår listekandidat Johan Aakre fremmet forslag om da han var byutvikler.