Kvinesdal Venstre Politisk program 2023 – 2027

Politisk program 2023 – 2027

Grønne levende lokalsamfunn

Klima og natur

Kampen for å kutte klimagassutslipp er like viktig lokalt som nasjonalt. For Venstre er det viktig at alle
kommuner bidrar i klimadugnaden ved å kutte utslipp der de kan. Naturen og dyrene har verdi i seg selv.
Beskytt naturen. Ta vare på dyrene.

Grønn vekst

Vi ønsker å støtte miljøvennlig matproduksjon og salg av kortreist mat. Og å innføre en lokal innkjøpspolitikk for å styrke det lokale næringslivet. Vi vil at man enkelt skal kunne starte
en arbeidsplass for seg selv og andre.

Kulturlivet

Det lokale kulturlivet må sikres gode vilkår og det bør legges til rette for et mangfold og tilgjengelighet for alle.

Venstre vil prioritere skolen slik at lærere og elever får økt motivasjon.

Vi vil jobbe for en mer tilpasset opplæring. Hver elev skal ses og følges opp. Venstre vil ha mer frihet i
skolen. Elever må få påvirke sin egen skolehverdag og føle mestring og motivasjon. Utdanning er nøkkelen til frihet og muligheter senere i livet.

Venstre vil

  • Styrke barnehager og skoler i arbeidet med et trygt og mobbefritt psykososialt barnehage – og
    skolemiljø.
  • Styrke laget rundt eleven, ved å ansette flere helsesykepleiere, skolepsykologer/psykiatriske
    sykepleiere, miljøveiledere og rådgivere med formell kompetanse.

Venstre vil kutte prisen på månedskort med minst 250 kroner.

Kollektivtilbud

Billigere buss er bra for klimaet, folkehelsa, gir bedre luft, og gir flere muligheten til å reise.

Derfor vil Venstre

  • Kutte prisen på månedskort på buss med minst 250 kroner.
  • Gi gratis skoleskyss til alle barn opp til 4.klasse uavhengig av reiseavstanden til og fra skolen.
  • Fjerne kilometergrensen på farlige skoleveier.
  • At kollektivtrafikken skal være tilgjengelig og universelt utformet.

 

Venstre veteran Ragnhild Kvinlaug.
Ragnhild (f.1935) har gitt venstre sin stemme i over 50 år, og er fremdeles et trofast medlem.
Venstre passer bra til hennes verdier og hun har 2 perioder bak seg i kommunestyret. Det hun er
mest stolt av å ha utrettet, er at hun som leder for rådet for funksjonshemmede, som det da het, bidro til at alle offentlige bygninger skulle ha heis og dører som åpnet seg selv. Hun har alltid vært en forkjemper for universell utforming. Ragnhild er en av mange som bor hjemme i egen bolig med god hjelp av hjemmesykepleien – et flott og viktig tilbud i kommunen som vi i venstre vil styrke. Hun er vårt forbilde. Og sammen vil vi alltid sette mennesker foran systemer.