Svar til Fagforbundet Skien – Siljan

Signy Gjærum svarer Fagforbundet Skien – Siljan og ber dem lese hva hun gjentatte ganger har tatt til orde for : En miks av tjenestetilbud for innbyggerne våre. At hovedansvaret og – tilbudet skal ligge til det offentlige. At private og ideelle kan supplere.

Svar til Fagforbundet Skien – Siljan

Når at kommer til alt er Fagforbundet Skien- Siljan og jeg ofte enige. Det erfarer jeg stadig bl a i Oppvekstutvalget .

Jeg forsikrer igjen: Skien Venstre tar ansvar for vår felles velferd. Det vi mener er at det offentlige tilbudet med fordel kan SUPPLERES av private og ideelle tilbydere.

I et innlegg den 18.08. 23 skriver likevel Fagforbundet Siljan- Skien:

«I et innlegg den 09.08.23 skriver Signy Gjærum 4.-kandidat på Skien Venstre sin liste om privatisering av våre felles velferdstjenester. Fagforbundet ønsker politikere som vil ta ansvar for vår felles velferd, og ikke setter den ut til private.»

Men det jeg skrev i mitt innlegg den 9.08 var noe helt annet!

Jeg skrev – og mener: «Mange av de tjenestene vi som kommune tilbyr innbyggerne våre, blir bedre med et mangfold av offentlige, private og ideelle aktører. I programmet for 2023 – 27 legger Skien Venstre til grunn at SUPPLERENDE private tjenestetilbud er et gode for innbyggerne « Og videre: (…) «Private tjenesteleverandører SUPPLERER det offentlige tjenestetilbudet.»

16.08.23 skrev jeg nok en gang «Skien Venstre mener velferds- og omsorgstjenester fungerer aller best for våre innbyggere når ansvaret er tydelig plassert i det politisk/ administrative systemet Og når tilbudet som gis, fordeler seg med HOVEDTYNGDEN PÅ ET OFFENTLIG TILBUD SUPPLERT AV PRIVATE.

Fagforbundet Skien og Siljan feiltolker beklageligvis det jeg sier, slik Agenda bevisst feiltolker sin egen undersøkelse om private tjenestetilbud

Hvor redelig er det.

Jeg prøver igjen: Jeg har flere ganger skrevet om hvor verdifullt en miks av tjenestetilbud er for innbyggerne våre. Hovedansvaret og – tilbudet ligger til det offentlige. Private og ideelle kan supplere. Slik vi fikk god barnehagedekning med barnehageforliket og slik f eks Skien nå har ca 50/50 kommunale og private barnehager som sikrer så godt som full barnehagedekning.

Jeg skriver ikke ett ord om « privatisering av våre felles velferdstjenester», ikke ett ord om å privatisere sykehjemmene i kommunen. Eller å privatisere kommunale barnehager. Jeg har aldri tenkt den tanken. Men hvis et privat eller ideell sykehjemstibyder ønsket å etablere seg i Skien, ville jeg stilt meg positiv til det.

Jeg ser på tillitsvalgte i Fagforbundet som fornuftige folk med skoene på. Og jeg skjønner det er valgkamp og tid for store ord.

Men det er helt unødvendig for Fagforbundet å tillegge den annen part, her undertegnede , standpunkt jeg ikke har. Og det er helt unødvendig av Fagforbundet å ty til polariserende begrepsbruk.

Skien Venstre har ikke til hensikt privatisere sykehjemmene våre. Men vi har heller ikke til hensikt å stramme inn på finansiering og styring av private barnehager. Vi har f eks ikke til hensikt å støtte at hvis en privat barnehage må kaste inn håndkleet, skal kommunen ha forkjøpsrett, slik Storberget- utvalget konkluderte med. Private barnehager bør følge godt med framover!

Vi sier faktisk det samme som Agendas undersøkelse viste , at ca 55 % av de spurte er positive til en miks av offentlige og private tjenestetilbud. Men det underkommuniseres av Agenda selv og andre som finner DET hensiktsmessig.

Skien Venstre tar ansvar for vår felles velferd. Vi mener det offentlige tilbudet med fordel kan SUPPLERES av private og ideelle tilbydere.

Signy Gjærum
4.plass på Skien Venstres liste