Næringsliv, arbeidsplasser og utdanning i Halden

Barnehage, skole, og utdanning gir oss verktøyene vi trenger for livet. I arbeidslivet bruker vi ferdighetene våre, men vi utvikler også nye. På Porsnes og Remmen utdannes fremtidens arbeidstakere og forskere. Halden Venstre vil støtte næringsliv og utdanning.

Samtidig er det mange som havner utenfor både et utdanningsløp og arbeidslivet. Vi ønsker å se på ulike måter å inkludere flere i arbeidslivet. Yire er et slikt lokalt selskap som skal hjelpe selvlærte IT-utviklere og -spesialister inn i arbeidslivet i samarbeid med NAV. Vi ønsker å forsterke denne type samarbeid.

Venstre ønsker også at kommunen bruker sine økonomiske muskler for det lokale næringslivet ved å vektlegge kortreiste innkjøp og dele opp større oppdrag slik at lokale leverandører er i stand til å konkurrere ved større, kommunale innkjøp.Grønne jobber

Høgskolen i Østfold (HiØ) må være en integrert del av Halden kommunes strategi for høyere utdanning, både for videre- og tilleggsutdannelse av egen befolkning, men også som magnet for å trekke forskere, forelesere og elever til miljøet rundt HiØ. Dette må også henge sammen med de andre kunnskapsinstitusjonene i kommunen som Smart Innovation og Institutt for Energiteknikk. Utvikling av nye studietilbud ved Remmen vil bidra til positiv utvikling av lokalsamfunnet.

 

Halden Venstre vil:

 • Skape større samarbeid mellom NAV og selskaper som Yire og oppmuntre til tilsvarende initiativ på andre områder.
 • Legge til rette for mer utbygging av studentboliger, med mål om å sikre at alle studenter som ønsker det, skal kunne leie en rimelig studentbolig.
 • Øke psykologtettheten, og sikre lavterskeltilbud for studenter.
 • Intensivere arbeidet som er påbegynt med arrangementet Kunnskap i sentrum.
 • Jobbe for at Halden blir en foregangskommune for inkludering i arbeidslivet gjennom kunnskap, blant annet ved å se på muligheter for arbeidstrening.
 • Legge til rette for flytting av statlige arbeidsplasser til Halden, som f.eks. Tolldirektoratet og Landbruksdirektoratet.
 • Arbeide for å gjøre Svinesundsterskelen seilbar for større skip, men samtidig gjøre det på en mest mulig skånsom måte med tanke på miljømessige konsekvenser for svenskekysten, Ringdalsfjorden og Iddefjorden.
 • At Halden kommune skal gjennom sine innkjøp av varer og tjenester bidra til sosial og økologisk bærekraft. Det er gjennom kravene til innkjøp kommunen aktivt kan jobbe for å få ned de indirekte klimagassutslippene.
 • Jobbe for at lokale butikker kan holde søndagsåpent om de ønsker det.
 • At kommunen videreutvikler arena- og arrangementsbyen Halden.
 • Bidra til at Høgskolen i Østfold styrker sin posisjon blant læreinstitusjoner og som kompetanseleverandør til det offentlige og private næringsliv.
 • At Halden kommune fortsatt skal være en aktiv og attraktiv kommune for lærlinger som ønsker å gjennomføre læretiden sin.

 

Tilbake til hovedsiden for Halden Venstres program