Venstre i kommunepolitikken

Litt om Venstre:

Venstre er Norges eldste parti og ble etablert i 1884 etter en nasjonal mobilisering av demokratiforkjempere. Venstre var pådriver i innføringen av alle de store reformene i starten av det liberale norske demokratiet.

Venstre er Norges sosialliberale parti. Venstre er liberalt fordi vi jobber for enkeltmenneskets frihet til å bestemme over seg selv og sin framtid – uavhengig av kjønn, legning, alder, hudfarge, funksjonsevne eller annen ytre rammer. Venstre er sosialt ​fordi vi vil ha det samme sikkerhetsnettet for alle, med like rettigheter, muligheter og plikter.

Kvinne med brunt hår smiler i en bypark i Halden. Det er grønt og blomstrer. Hun smiler.
Heidi Raude er førstekandidat til lokalvalget i 2023. Her er hun i Busterudparken, Halden.

Halden Venstre i kommunepolitikken:

Vi ønsker også å fortelle litt om hvordan vi ønsker at ting skal være i kommunen vår, og hva slags folk partiet består av. Venstre har en lang og stolt tradisjon for å sikre gode prosesser, åpenhet og saklighet i politikken. Det ønsker vi å fortsette med.

Vi vil gjerne høre mer fra innbyggerne i Halden. Våre kanaler og folkevalgte er åpne for innspill. Vi ønsker også å gjøre innbyggerinitiativet mer kjent, slik at flere kan benytte seg av muligheten til å få sin sak behandlet av kommunestyret.

Vi ønsker å ha en god og saklig tone i den offentlige debatten.

Halden Venstre vil:

  • Ta del i de offentlige ordskiftet og lytte og redegjøre for vår politikk, også i kanaler som sosiale medier og kommentarfelt. For Venstre er det avgjørende å sikre god medvirkning fra innbyggerne
  • Være åpne for å ta imot innspill fra innbyggere og andre interessenter.
  • Innføre åpenhetsregister etter modell av KS sin utredning for å synliggjøre kontakt mellom beslutningstakere i kommunen og de som ønsker å påvirke beslutningstakere.
  • Jobbe aktivt opp mot nasjonale myndigheter for å få et mer rettferdig inntektsutjevningssystem.
  • At eiendomsskatten settes tilbake til et lavere nivå for innbyggerne.

 

Tilbake til hovedsiden for Halden Venstres program