Helse for alle

Venstre vil prioritere helse-og omsorgstjenester som møter enkeltmennesket.

Vi tar folk med ulike behov på alvor, og vil behandle alle med respekt gjennom hele livet. Vi vil sikre at vi har god og riktig bemanning og sørge for at vi bruker ulik kompetanse på rett plass. Målet er en trygg og sikker omsorg for alle.

  • Fokusere på forebygging og tidlig innsats i helsesektoren.
  • Strukturendring innen eldreomsorgen.
  • Bruke flere fagområder og frivillige i helse- og omsorgsarbeidet.
  • Bruke ny omsorgsteknologi.