Mer natur ikke mindre!

Venstre vil skape en levende og moderne foregangskommune. Det er avgjørende for vår eksistens å ta vare på natur, jord, luft, vann og biologiske mangfold. Vi vil at ressursene forvaltes til det beste for oss som lever nå, og for fremtidige generasjoner. Vi skal møte klimautfordringene og bruke mer fornybar energi, tenke globalt og handle lokalt.

  • Gjenopprette livet i Oslofjorden.
  • Stoppe nedbygging av natur.
  • Utvide markagrensene.
  • Etablere nye verneområder.
  • Ta vare på matjord og strandsoner.
  • Legge om til mer miljøvennlig drift i landbruket.
  • Styrke kommunens innsats for å redde klimaet.