Næringsvekst og grønn verdiskapning

Venstre mener fremtidens næringsliv er grønt, nyskapende og kreativt. Vi lytter til næringslivet og legger opp til gode, stabile og langsiktige rammevilkår. Vi støtter aktivt små og mellomstore bedrifter, entreprenører og gründer initiativ.

 

  • Støtte nye former for samarbeid mellom offentlige og private, med mål om å stimulere bedriftene i en mer bærekraftig og grønn retning.
  • Sikre at ungdommen tilbys tilstrekkelig omfang av lærlingeplasser i kommunen og i bedriftene.
  • Støtte opp om gründer hus med kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige.
  • Støtte oppstartprogram som gir nye grundere bistand i etableringsfasen.