Barbo Rimeslåtten Klakegg, listekandidat Averøy Venstre

Foto: Geir Morten Karlsen

Barbo er født i 1972, bor på solsiden, jobber som fagleder for fiskehelse,

Hun har vært med i Venstre i mange år, og snakker varmt blant annet om etablerere og næringsliv, og ønsker seg dette:

  • At kommunen aktivt støtter næringsliv og gründervirksomhet.

  • Ha en kommune med lett tilgjengelige tjenester, og en kommuneadministrasjon med høy servicegrad.