Liberale krefter samlet på ALDE-kongressen i Stockholm for å drøfte europas framtid

Gruppefoto av Venstres ddelegasjon på ALDE-kongressen 2023
Venstres delegasjon avbildet med de to Co-presidentene Timmy Dooley og Ilhan Kyuchyuk. (F.v. Benedicte Røvik, Timmy Dooley , Malin Eidsvåg Østevik, Fredrik Carstens, Christian Herzog og Timmy Dooley), Foto: Lucas Persson

Siste helga i mai gikk ALDE-kongressen av stabelen i Stockholm. Her møttes nærmere 1000 liberalere fra hele Europa. Deriblant EU-kommissær, Margrethe Vestager, en rekke medlemmer av Europaparlamentet, stortingsrepresentanter og ministere. Alle med et felles mål om å drøfte viktige temaer som klima og bærekraft, forsvar og sikkerhet, Kina, og ikke minst for å debattere og bli enige om en retning foran Europaparlamentsvalget som står i 2024.

ALDE, som står for Alliansen av Liberale og Demokrater for Europa, er en politisk allianse bestående av like-sinnede partier og politikere som arbeider for fremme liberale verdier i Europa. ALDE ble grunnlagt i 1976. Gjennom årene har ALDE vokst betraktelig og favner i dag nå 70 medlemspartier over hele Europa.

ALDEs Co-presidenter, Timmy Dooley og Ilhan Kyuchyuk åpnet kongressen. Under åpningssesjonen hadde Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy sammen med statsminister for Estland, Kaja Kallas, og Belgias statsminister, Alexander De Croo, sendt videohilsener til delegatene. President Zelenskyy takket for støtten til Ukraina:

“Time is now to change, but this is not for our Europe to change. Europe is to stay united, peaceful, free, showing respect to every person, every community and every country. The time is now to change for those who threaten Europe. They must step back and respect our common values. […] I am confident that this year is ripe and right for decisions. This year can and ought to do everything for our Europe to become the strongest. I thank everyone who is helping. Thank you all who trust in Europe, who make our unity stronger and who have no doubt that freedom must keep the global leadership,” konkluderte han. Se hele åpningssesjonen her: https://www.youtube.com/watch?v=sniHhQustcU&t=2184s 

Venstre er medlem i ALDE og deltar på Council og Congress-møtene som finner sted årlig. Venstres delegasjon formidler nasjonale prioriteringer inn mot de politiske diskusjonene i ALDE blant annet i arbeidet med politiske uttalelser og diskusjoner med våre liberale søsterpartier.

Venstre var medforslagsstillere på uttalelser om en liberal strategi for Europas forhold til Kina og en flerårig plan for militær støtte til Ukraina. Uttalelsene, sammen med 21 andre, ble vedtatt og de kan leses her.

Venstres delegasjon

Venstres delegasjon av Benedicte Røvik (internasjonal leder), Fredrik Carstens (generalsekretær), Malin Eidsvåg Østevik (seniorrådgiver i Utenriks- og forsvarskomiteen), Christian Herzog (Analyse- og politikkutviklingssjef i VHO), Elise Tingvoll (medlem av internasjonalt utvalg og administrerende direktør i Tingvoll).

Samling i skyggen av konflikt: styrking av sikkerhet og demokratiske verdier

Med fullskala-krig i Europa var det et dystert bakteppe for kongressen, men desto viktigere at de liberale kreftene i Europa møtes og diskuterer hva som skal være de liberale og demokratiske svarene på de utfordringene vi står i. Diskusjonen dreide seg om nødvendigheten av å styrke regionens sikkerhet og beskytte de demokratiske verdiene. Konklusjonen var, Europa må ta mer ansvar for egen sikkerhet. De ukrainske søsterpartiene ble hyllet for deres frihetskamp og kamp for våre felles demokratiske verdier.

I tillegg valgte vi også nye medlemmer i ALDEs styre. Her kan du lese mer om ALDEs styre:

ALDE er en viktig arena for Venstre til å møte liberale kollegaer og løfte nasjonale utfordringer, særlig all den tid vi står utenfor EUs beslutningsorgan. Det er ikke tvil om at det er et sterkt ønske blant våre europeiske søsterpartier at Norge skal få et sete ved forhandlingsbordet og ha en stemmerett.

Vikitg plattform for mer og forpliktende samarbeid med likesinnede land

Inntrykket fra ALDE-kongressen er at de spørsmålene som diskuteres og drøftes her hjemme i stor grad er de samme blant våre søsterpartier. Det er i hvert fall ikke tvil om at de utfordringene vi står overfor i verden i dag med klimaendringer, økt konfliktnivå i verden og stadig større usikkerhet at vi trenger mer og forpliktende samarbeid med likesinnede land. I dette arbeidet er ALDE en viktig plattform og møtearena.