Møt vår 18.kandidat Christine Meklenborg Nilsen

Foto: Christine Meklenborg Nilsen

Christine er 51 år gammel, professor i fransk og mener Eidsvoll kommune trenger en skikkelig rufs.

Navn: Christine Meklenborg Nilsen

Alder: 51

Bosted: Vilberg

Yrke: Professor i fransk og instituttleder ved Universitetet i Oslo

Hjertesak: Politikk må handle om hva vi kan få til, ikke om luftslott

 

Hvorfor stiller du som listekandidat for Eidsvoll Venstre?

Fordi jeg mener Venstre er en viktig stemme og det er vesentlig at de liberale verdiene er representert i kommunestyret.

Hva er din viktigste sak?

Jeg mener Eidsvoll kommune trenger en skikkelig rufs, som vi sier. Det må tas grep for å endre grunnleggende holdninger til innbyggere, fremmede og utvikling. Kommunens oppgave er å sørge for gode betingelser for folk og næringsdrivende. Skal vi få til det, må vi endre måten folk møtes på, og vi må skape gode plattformer for samarbeid og dialog.

Hva er den største utfordringen Eidsvoll har i årene fremover?

Vekst: Vi må sikre vekst også i andre deler av bygda enn sørbygda. Vi må planlegge for veksten.

Eldre: En stadig eldre befolkning krever at hjemmetjeneste og alderstjenester sikres.

Klima og miljø: Vi må diskutere hvor vi skal bygge og hvordan vi skal bygge. Matjord må vernes. Hvor mange flere utfyllinger tåler elva? Kan vi forsvare videre press mot elvene våre når vi vet at vi går mot et våtere og villere klima?

Har du et politisk forbilde?

Jed Bartlet.

Hva er dine interesser utenom politikken?

Ski, løping, sykkel når jeg må. Svart belte i taekwondo og aktiv i Eidsvoll fristil taekwondoklubb. Elsker å bygge ting og mener ingen voksne mennesker kan klare seg uten en god drill.

Eidsvoll Venstres valgliste 2023