Venstre er ikke et lite parti lenger!

Kim Edgar Stein

Fra tid til annen fremstilles Horten Venstre som et lite parti. Vi har trukket på smilebåndet når det hevdes at vi er så få at vi får plass rundt et kjøkkenbord.

 

La det være klart: Vi har endret oss. Nå samles vi i eget lokale med møtebord med plass til 30 personer. Vi har de siste årene vokst med mange nye medlemmer og vi har tilstrømming av nye som vil være med. Til dette valget har 34 av våre medlemmer stilt seg på valgliste for innsats til kommunestyret, det er blant de lengste listene i Horten, nesten like mange som AP og Høyre.

 

Horten Venstre har vokst med nye medlemmer som er villig til å bruke fritid og iderikdom for å gjøre Horten til et bedre sted å bo. Vi har nå en stor politisk gruppe som er klare til å gjøre en innsats de neste fire årene. Du har sikkert møtt mange av dem på stands, sosiale media, ved redaksjonell omtale ,via leserbrev eller på mange av de lokale aktivitetene som skjer i Horten. Som velger skal du vite at Horten Venstres nye politiske gruppe har erfaring, kunnskap, motivasjon og kreativitet til å ta hele Horten framover de nærmeste årene .

 

Samarbeid er nøkkelen til fremgang for kommunen. Vi håper at vi på mange områder kan få til samarbeid i det kommende kommunestyret.

 

Blant de viktigste sakene er miljø , natur og klimautfordringene som Venstre satte fokus på allerede på 1960 tallet. Det har tatt lang tid for andre å forstå omfanget av disse utfordringene. Desto mer optimistisk og lovende er at de aller fleste partiene i Horten nå er enig i handling på disse områdene og tar det med i sine valgprogram.

 

Horten Venstre har et helhetlig og omfattende valgprogram som lar seg gjennomføre. Her tar vi ansvar for økonomi, foreslår forbedringer, ivaretar og forsterker allerede gode tiltak, og har visjoner for videre utviklingen når økonomien tilsier det.

Vi konstaterer at mange partier er enig med vår politikk, og det gir oss håp om et bredt samarbeid på mange andre områder også.

 

Vi har en klar oppfordring til alle velgere, les partienes valgprogram, da kan du avgjøre selv.

 

Godt valg til alle.

Carl Otto Kielland

Lokallagsleder

Horten Venstre