Verdighet og respekt i eldreomsorgen

Eldre mennesker som jobber frivillig, har bedre helse enn andre eldre. , Foto: Shutterstock/NTB scanpix

Når jeg blir gammel og ikke klarer meg selv lenger, forventer jeg å bli møtt med respekt og verdighet.

Wenche Steen, 2. kandidat for Bærum Venstre

Min mormor som ble 94 år, sa noen betydningsfulle ord til meg som jeg alltid vil huske: «Når jeg ser meg selv i speilet, ser jeg rynker og hvitt hår, men inne i meg er jeg den samme jenta som jeg alltid har vært».

Jeg som alle andre, har lest flere innlegg om våre eldre i Budstikka som forteller om en hverdag jeg som politiker ikke er stolt av. Spesielt var innlegget til 97-årige Kirsten innsiktsfullt og rystende («Å være gammel i Bærum», 1. juni), videre artikkelen om Paal Alme og bruken av kubjeller som varsling (15. mai). Det gjorde oss i Venstre urolig.

Vi vet at alle som jobber i eldreomsorgen, gjør så godt de kan, men det kan tyde på at organiseringen, ledelsen av arbeidet og avtaler rundt overvåkningssystemer absolutt kan gjøres bedre.

Så skal vi huske at en person som bor på et sykehjem er et medmenneske og ikke en pasient. Det er deres hjem.

Når en sykehjemsplass er nødvendig forventer vi at det er nok ansatte med riktig kompetanse og tid til jobben.

God ledelse og god organisering

Omsorgsteknologi må fungere etter hensikten. Det krever god ledelse og organisering av oppgavene. Det er så enkelt som at eldre skal tilbys det vi alle setter pris på: En trygg hverdag med fellesskap, omtanke, god mat og tilpasset aktivitet.

Kirsten pekte spesielt på alle de forskjellige vikarene som kom innom, og noen gjorde knapt nok jobben sin. Vi er alle enige om at vikarbruken under pandemien var skyhøy. Venstre, sammen med Høyre, KrF og Frp, fattet vedtak i fjorårets budsjett om at vikarbruken måtte kuttes, både av økonomiske og ikke minst av menneskelige hensyn. Kommunedirektøren har fulgt opp, og det leies nå ikke lenger inn vikarer nå som går i turnus.

Samtidig vet vi at de gode løsningene i eldreomsorgen ikke er noen quick fix. Mangel på kvalifisert helsepersonell er en stor utfordring og løses ikke over natten. Det utdannes for få, og de som jobber i helsesektoren, slutter eller går av med tidligpensjon fordi oppgavene er for massive og krevende over tid. Undersøkelser viser at hvis sykepleiere står ett år lenger i jobb, vil mye være løst angående bemanning i kommunesektoren.

Vi som politikere kan gå i dypere dialog med de tillitsvalgte og se på turnusordningene, fagutviklingen og karriereveien. Er de gode nok? Kan noe gjøres bedre?

Beboers behov er viktig

Venstre har i sitt program vært tydelig på at de som ønsker det skal få bo hjemme så lenge som mulig, men når behovet for mer omsorg er der, skal de få det. Etter Venstres mening må det utvikles tilbud basert på beboers interesser og behov.

I tillegg vil Venstre også utvikle flere unike boformer der generasjoner kan bo sammen og hjelpe hverandre før sykehjemsplassen melder seg. Vi må slippe til private utbyggere som sammen med kommunen kan utvikle nye spennende og allsidige konsepter for å trygge flere i alderdommen.

Innlegget sto på trykk i Budstikka 25. august 2023