Tvedestrand Venstre har besøk Gjeving trevare

Venstre har vært på bedriftsbesøk hos Gjeving Trevare. Sveinung Lien og Line Mørch fikk omvisning
og orientering av Jan Marcussen. Interessant og lærerikt. En veldrevet, stabil lokal bedrift som
leverer kvalitetsvarer. Veldig moro å se hvordan de løser energibehovet. Flisfyringsanlegg har de hatt
i mange år, det løser avfallsproblem og gir varme til lokalene. Nylig monterte de også solceller på
taket. Flott å se at det fungerer godt! Det viser at det er andre måter å løse energikrisen på enn å
bygge ned natur for å lage såkalt fornybar energi.