Farvel til festtaler, handling nå!

Line Stokholm er ytterligere bekymret for livet i Oslofjorden etter styrtregnet natt til 27/8., Foto: Line Stokholm
Bildet over viser Oslofjorden søndag 27.08 etter en natt med styrtregn. Halve fjorden er brun av jord og annet materiale som er skylt ut i fjorden.

En av hovedkildene til forurensningen av Oslofjorden er nitrogen som slippes ut fra renseanleggene til alle kommunene som ligger til fjorden. Skal vi få bukt med dette må alle kommunene oppgradere renseanleggene sine slik at også nitrogen fjernes fra kloakken før den slippes ut i fjorden. Det er også et stort problem med forurensing fra avrenning fra overvann, bekker og elver. Dette problemet er forsterket med klimaendringene og mer ekstremvær.
Å oppgradere eller bygge nye renseanlegg for nitrogenrensing og rensing av overvann er en enorm kostnad. Kommunene i Norge sliter med eldrebølge, høye renter og høye strømkostnader. Det samme gjør kommunenes innbyggere.
Miljøvernminister Barth Eide fra Ap har sagt at staten ikke vil bidra til finansiering av kommunale renseanlegg. Han har sagt at det er prinsippet om at forurenser betaler som gjelder. Problemet er at «halve Norge» har avrenning til Oslofjorden. Da er det bare rett og rimelig at «halve Norge» betaler for rensing.
Dersom kommunene ikke får hjelp til rensing av kloakk og overvann vil det ta mange år før kommunene har råd til å oppgradere sine rensesystemer. Skal Oslofjorden reddes må staten inn med finansiering. Festtaler og symbolpolitikk virker ikke.
Stem Venstre både i fylkestingsvalget og kommunevalget for å sikre kommuner og fylker som presser den tafatte rødgrønne regjeringen vi har til handling. Stem Venstre for å redde Oslofjorden.