Profitt er ikke et skittent ord

Linda B. Strønen (2. kandidat), Kristian N. Harnes (5. kandidat), Bram Timmermans (8. kandidat), Foto: Bjørnafjorden Venstre, Helle Frogner,

Velferdstjenestene i Bjørnafjorden, som i hele Norge, er under press. Samfunnet får stadig flere eldre, men færre arbeidstakere – isolert sett øker altså totalkostnadene mer enn inntektene.

Når helse- og omsorgstjenestene skal leveres med færre ressurser krever dette ledelseskompetanse for effektiv tjenesteyting – og, ikke minst, innovasjonskraft.

Selv om vi forventer dette også fra våre offentlige velferdstjenester, kan ikke kommunen og det offentlig løse dette alene. Vi er avhengig av idémangfoldet, idealismen og innovasjonskraften hos private aktører.

Det ble tydelig under torsdagens næringslivdebatt at Trine Lindborg og Bjørnafjorden AP har et negativt og, ikke minst, feilaktig syn på disse private aktørene.

Med utsagn om at skattepengene skal brukes til velferd og ikke profitt gir hun inntrykk av at hun mener private aktører er velferdsprofitører som kun er ute etter å tjene penger på den norske velferdsstaten.

Et slikt virkelighetsbilde opplever ikke vi i Bjørnafjorden Venstre.

Uavhengig av organisasjonsform – aksjeselskap eller frivillig – ser vi både idealisme og sosialt gründerskap som genuint ønsker å adressere utfordringene til velferdsstaten Norge.

Erfaringer viser at denne private konkurransen kan gi oss velferdstjenester mer effektivt og på et høyere nivå.

De private fyller behov som det offentlige ikke kan dekke, samt raskt tilpasser seg og kommer med innovative løsninger. Private aktører tilfører reell verdi til den norske velferdsstaten.

Profitt er ikke et skittent ord.

Når private aktører leverer velferdstjenester til avtalt pris, men med lavere driftskostnader, er det naturlig at de tjener på det. Dette overskuddet gir private aktører som jobber for kommunene mulighet for økonomisk vekst og stabilitet.

Med denne forutsigbarheten kan de investere i nyskapende løsninger, kvalitetsforbedringer og langsiktig bærekraft, noe som kommer Bjørnafjordens innbyggere til gode.

Vi nekter ikke for at noen private aktører har tjent godt på dette og ja, noen kan sikkert med rette betegnes som velferdsprofitører.

Men hvor ligger feilen da?

Disse tjenestene blir tildelt under en anbudskonkurranse hvor kommuner spesifiserer kvaliteten på tjenestene de ønsker levert, og prisen de er villige til å betale.

Dersom aktører oppnår skyhøye gevinster kan det skyldes at det offentlige har prissatt tjenestekvaliteten for høyt. Dette indikerer en dårlig anbudsprosess og mangel på kompetanse.

Hvis disse store gevinstene er realisert fordi aktørene har inngått kompromiss på tjenestekvaliteten har ikke offentlige myndigheter utøvd den nødvendige kontrollen for å sikre kvaliteten på velferdstjenestene.

Bjørnafjorden Venstre ønsker private aktører velkommen til å hjelpe med å levere de velferdstjenestene vi trenger.

De kan gjerne tjene en profitt, men vi skal sikre at innbyggerne får mest mulig velferd for skattepengene.

Linda Bolstad Strønen
2. kandidat for
Bjørnafjorden Venstre 

Profilbilete av Kristian Notland Harnes, 5. kandidat for Bjørnafjorden Venstre

Kristian N. Harnes
Lokallagsleiar og 5. kandidat
for Bjørnafjorden Venstre 

Bram Timmermans
8. kandidat for Bjørnafjorden Venstre
10. kandidat for Vestland Venstre