Skjermbruk i skolen må ned – ikke bort

Ipad, foto: Istockphotos

Med rette stiller nå mange foreldre, og også lærere, spørsmål om ikke PC og iPad har fått en for stor plass i skolen. Bærum Venstre mener svaret er ja.

Christine Meling og Elen Gjevik (6.- og 8. kandidat, Bærum Venstre)

Bærum Venstre vil redusere skjermbruken i skolen for å få bøkene og leselysten tilbake: Norske tiåringer leser både mindre og dårligere enn før. Leselysten har gått ned. En stor internasjonal undersøkelse viser at norske tiåringer har lavest leseglede av alle land i undersøkelsen. Universiteter og høyskoler melder at studentene har problemer med å lese og skrive lengre og tyngre tekster.

Venstre mener redusert skjermbruk i grunnskolen er ett viktig tiltak for å snu denne trenden. Vi vil gå bort fra at elevene får sin personlige iPad i første klasse og gi skolen mer midler til lærebøker.

Det er åpenbart at digitaliseringsiveren har vært litt for stor i Bærumsskolen. Vi har manglet forskning og god nok forståelse for iPad og andre digitale plattformer som pedagogisk verktøy, og ikke minst manglet kunnskap om konsekvensene av økt skjermbruk.
Med rette stiller derfor nå mange foreldre, og også lærere, spørsmål om ikke PC og iPad har fått en for stor plass i skolen. Bærum Venstre mener at svaret er ja.

Vi må imidlertid ikke gå i samme fella igjen og hodeløst innføre for strenge reguleringer mot skjermbruk i skolen. iPad og pc er gode verktøy og har en plass i skolen. For elever med spesielle behov har den digitale utviklingen bidratt til inkludering og mulighet til å delta i undervisningen på samme måte som de andre i klassen. Dysleksi Norge er blant dem som er bekymret for at pendelen nå skal svinge for mye andre veien.

iPad og pc kan legge til rette for spennende og interaktive måter å lære på. Kombinert med bøkene og tradisjonelle læremetoder vil det kunne bidra til at flere lærer mer og bedre.

Det forutsetter dog at kommunen sørger for tilgjengelige og oppdaterte digitale læremidler, og at skolen og lærerne får handlingsrom til selv å finne den rette balansen mellom tradisjonelle lærebøker og digitale verktøy som supplement i undervisningen.

Innlegget sto på trykk i Budstikka 27. august 2023.