De som er ung vet best hvordan de vil leve egne liv

Anders Høve
Anders Høve, Foto: Jørn Martinussen

Det er du som er ung som selv vet best hvordan du vil leve ditt eget liv.

Unge vet best hva unge er opptatt av. Sortland Venstre vil sammen med de unge skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle barn og unge.

Jørn Martinussen

Sortland Venstre har erfart at de unge på Sortland mener:

At vi på Sortland må lytte til de unges mening når det kommer til utvikling av kommunen.

Mange opplever dessverre at de ikke er godt nok inkludert i kommunens beslutningsprosesser, verken i sentrumsområdene eller i lokalsamfunnet generelt
I Sortland viser folkehelseprofilene lav skår på flere punkter som gjelder unge. De trives dårlig, mange flytter bort fra Sortland, og kommer ikke tilbake.

For unge i bygdene fins det ikke et godt nok kollektivtilbud slik at de kan komme seg inn til Sortland på egen hånd. Dette rammer unge som da vil være avhengig av at voksne kjører dem til fritidsaktiviteter eller for å være sammen med venner.

Utviklingen på Sortland går ikke i deres retning – de trenger gode steder å være, og mange etterlyser egnede møteplasser. Det er for lite de har bestemt, og det er enda mindre i sentrum som er deres. Det er derfor ikke vanskelig å forstå deres følelse av å bli ignorert. Sortland må bli et sted både for unge og eldre.

Sortland Venstre vil utvikle en politikk som svarer på de utfordringene som unge støter på, men da må de unge også være med på laget!

Vi skal sammen løse utfordringene.

Vi har ikke løsningene på alle utfordringene. Det er et gammelt ordtak som sier at det er den som har skoen på som vet hvor den trykker. De som vokser opp i Sortland er de fremste til å kunne si noe om hva de ønsker av tilbud og aktiviteter, og hva som vil gjøre Sortland til et sted de unge ønsker å bo på.

Sortland Venstre vil lytte til de forslagene de unge kommer med, og samtidig bidra til at de blir satt ut i live. Vi vil gi dem frihet til å ta sine egne valg, fordi det er de selv som vet best hvordan de vil leve egne liv.

Vi kjemper for en grønnere fremtid med frihet for alle.

Unge Venstre har også lagt noen føringer for Sortland Venstres valgprogram. De med os vil utforme skolen slik at den blir tilpasset den enkelte elev, og ikke A4-eleven. Med Venstre er det slutt på høyresidens testregime og venstresidens A4-skole, fordi kunnskap settes i sentrum.

De med oss mener at vi må ta vare på de som faller utenfor samfunnet og som har minst. Det fordi alle er like mye verdt, og har rett til å leve verdifulle liv.

Det har noe å si hvem som styrer, både i Norge og i Sortland. Med Venstre i regjering gikk klimagassutslippene ned, Venstre innførte fritt skolevalg og gav elevene mer makt i egen hverdag. Venstre la frem en rusreform som ville redde liv og la ned pelsdyrnæringen for godt. Det hadde aldri skjedd uten Unge Venstre.

Vi skjønner at oljen ikke varer evig. Vi kjemper for en grønnere fremtid, der det klima vennlige alternativet alltid er det beste. Det gjør vi fordi vi må sikre friheten til de generasjonene som kommer etter oss og skal ta over en levelig jordklode.