En kommune – en sone!

Mirnesa Balagic, 2. kandidat, og Stefan Sørlie Oure, listekandidat for Ullensaker Venstre foran toget på Jessheim Stasjon., Foto: Stefan Sørlie Oure

Ullensaker er en kommune med nærmere 43.000 innbyggere.

Noen bor midt i eller i nærheten av bykjernen Jessheim, mens andre bor i utkantstrøkene. Uansett hvor i Ullensaker du bor skal kollektivtransport være et reelt alternativ for deg – uansett hvor du skal.

I dag er Ullensaker delt opp i to soner. Å reise mellom Jessheim og Kløfta, en togtur som tar seks minutter, koster 66 kroner for en voksen person. Hvis du reiser tur/retur må du betale det dobbelte om du ikke er innenfor tidsrammen til billetten. Sonegrensen mellom Jessheim og Kløfta gjør det altså dyrt å reise, noe som gjør at flere, dessverre velger bilen framfor kollektivt. Kostnaden gjør det altså mindre attraktivt å velge kollektivt.

Et godt kollektivtilbud med hyppige avganger bidrar til at vi knytte hele kommunen tettere sammen, samtidig som det bidrar til at flere kan la bilen stå. Da får vi en smidigere og mer miljøvennlig ferdsel. I tillegg vil det lette hverdagen for innbyggere som av ulike årsaker ikke har muligheten til å kjøre.

Dessverre ikke et alternativ

For mange i kommunen vår er kollektivt ikke et alternativ, blant annet fordi det kun går buss i skoletiden på steder som for eksempel rundt Hersjøen på Mogreina. Det betyr at hvis du skal til Hersjøen eller bor rundt Hersjøen og vil til sentrum, på jobb eller fritidsaktiviteter, er bilen det eneste alternativet for mange innbyggere.

Det er verdt å bemerke at militærleiren Sesvollmoen og Trandum ligger rundt Hersjøen. Det er veldig mange som også arbeider og tjenestegjør ved disse stedene, i tillegg til at lokalbefolkningen er helt uten kollektivtilbud etter skoletid og i ferier.

Mirnesa Balagic, 2. kandidat, og Stefan Sørlie Oure, listekandidat for Ullensaker Venstre foran toget på Jessheim Stasjon. Foto: Stefan Sørlie Oure

Vi jobber også videre med å få til en økning i kapasiteten på Hovedbanen, og det samme med forslaget vårt om en ringbuss for hele Gardermobyen med OSL, næringsparken og Jessheim. Slik kan vi lette hverdagen, spare miljøet og spare penger for tusenvis av ullsokninger som i dag må bruke privatbil til jobb i Oslo og på flyplassen.

Politikere snakker ofte om at man ønsker at flest mulig benytter kollektivtransporten av samfunnsøkonomiske og miljømessige årsaker – men når tilbudet ikke er der er det urealistisk for mange å benytte kollektivtransport. Det vil vi gjøre noe med!

Venstre jobber for et kollektivtilbud som gjør at innbyggerne kan reise rundt i kommunen uansett hvor de skal, på en enkel måte og til en rimelig pris. Derfor må Ullensaker kun ha en sone for å gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt.

Stem Venstre for et bedre og billigere kollektivtilbud i Ullensaker!