Et grønt og levende Lillesand – nå har vi muligheten!

Foto: Tobias Strædet Jacobsen

Et grønt og levende Lillesand – nå har vi muligheten! – lp.no

Kjære velger! Det er 2 uker til valget. Vi skal velge et nytt bystyre som skal ta Lillesand framover. Mange nye representanter står på valg, og vil raskt møte hverdagen og realitetene i politikken. Lillesand er en god kommune å leve i, mye er bra, men vi står opplagt foran viktige prioriteringer i kommende periode. Mange gode forslag og konkrete løsninger spilles nå inn i valgkampen. Slik lever demokratiet. Noen saker er også gjenkjennelige og henger ved byen. Først og fremst fordi omkamper, politisk polemikk og dårlig kommuneøkonomi setter en stopper for ønsket framdrift.

En av Venstres hovedsaker er et grønt og levende Lillesand. Andre partier har også dette høyt oppe i sine prioriteringer av saker. Venstre ønsker å være en pådriver i arbeidet med å realisere de vedtak som allerede er gjort, og sikre at vi får en fornyelse av byen. Der visjonen er et åpent og levende bysentrum med grønne lunger, et mangfoldig tilbud og kulturelle møteplasser, men med respekt for Lillesands identitet og historie.

Noen partier ønsker nå å bremse denne unike muligheten gjennom å søke omkamper og trenere vedtak som et flertall i bystyret står bak. Dette politiske spillet setter Lillesand langt tilbake og reverserer arbeidet med å realisere våre planer. Slik kan vi ikke ha det lenger. Et vedtak er ikke nødvendigvis endelig, alt er i bevegelse, men målet for politikken er faktisk å levere.

Gode lokalsamfunn er avhengige av en stedsutvikling som skaper attraktive nærmiljøer der folk bor, jobber og lever livet sitt. For Venstre er det avgjørende å sikre god medvirkning fra innbyggerne i forbindelse med stedsutvikling. I partiprogrammene er det mange grønne fellesnevnere og likhetstrekk som vi nå kan gi kraft og samles om. Venstre vil derfor tverrpolitisk jobbe for at vi får grønt lys på gjennomføring av vedtak i samarbeid med ulike fagmiljøer og næringsliv som ønsker å gi innspill og bidra faglig og finansielt til det beste for fellesskapet og byen.

En rød lampe blinker. Det er nå vi har muligheten. Venstre er klare. Det er du som bestemmer. Husk å bruke stemmeretten!

Jørgen Klafstad Lokallagsleder og varaordførerkandidat Lillesand Venstre