Store kutt i tjenestene siden 2019 – Venstre vil ha en ny kurs og ta Rana framover

Mats Hansen, Rana Venstre, Foto: Privat

Rana kommune har solid økonomi og har de siste 4 årene et samlet overskudd på 612 millioner kroner. Overskuddet har man fått ved å kutte i tjenestene hvert eneste år, fordi flertallet har prioritert å sette av penger på bok til store samfunnsprosjekter. Nå går Venstre til valg på en ny kurs i Rana.

Venstre har støttet arbeidet som har vært gjort med ny flyplass, Freyr og dypvannskai, men vi har hele tiden ment at de årlige kuttene har vært for store. Vi ønsker å ta Rana fremover, derfor vil vi prioritere kommunens kjerneoppgaver og fokusere mer på tjenestene vi leverer. Venstre vil satse på utdanning, vern av naturen, eldreomsorg og støtte til næringslivet.

Vi tar styringen og setter kursen mot en kommune som skaper resultater. I Rana prioriterer Venstre barnehagen og skolen, for vi vet at dette er nøkkelen til en trygg fremtid. Vi vil gi lærere og elever den motivasjonen de fortjener. Vi vil øke bemanningen og ha løpende barnehageopptak, oppgradere skolene som gjenstår og sikre lærerne en god lønn.

Venstre vil ha et aldersvennlig samfunn. Vi må utvikle nye boligområder på en slik måte at eldre kan bo i boligene sine så lenge de vil, og har god nok helse. Rana skal være en god kommune å bli gammel i. Derfor trenger vi gode tjenester og et aktivitetstilbud som fremmer livskvaliteten for våre eldre innbyggere. Personer med nedsatt funksjonsevne må ha fritids- og kulturtilbud som bidrar til glede og livsmestring. Sammen skaper vi en omsorgsfull fremtid i Rana.

Miljøet er vår lidenskap, og vi bryr oss om naturen rundt oss. Venstre vil stanse naturtapet i kommunen og ta vare på våre verdifulle naturområder. Vi må handle nå for å sikre at kommende generasjoner også kan nyte godt av den fantastiske naturen vi er så heldige å ha. Sammen kan vi bevare og beskytte våre lokale skatter.

Vi ser også på kommunen som en drivkraft for norsk næringsliv. Venstre vil være en støttespiller og tilrettelegger for vekst og utvikling. Den grønne omstillingen er avhengig av et innovativt næringsliv, og vi er her for å hjelpe deg med å realisere dine drømmer. Med en kommune som er serviceinnstilt og tilbyr veiledning og assistanse, vil vi sammen skape nye arbeidsplasser og drive økonomisk fremgang.

Vi må ta Rana fremover. Stem Venstre for å få en kommune som er dedikert til å levere resultater. Vi ser fram til å skape en bedre kommune sammen med deg!

Stem Venstre i valget.

Mats Hansen

Ordførerkandidat for Venstre i Rana