Full stopp for IKEAs jordflyttingsplaner?

I lang tid har det vært tatt for gitt at jordflyttingsplanen IKEA har presentert er reell og gjennomførbar. Etter at Vestby Venstre tok en prat med berørt grunneier får planen en helt annen realisme. Det foreligger ingen avtale, forslag til avtale eller engang aktiv dialog med grunneier.

Grunneier ønsker nå rett og slett ikke å ta i mot jorda. Klimatilpasning og jordvern går foran. Det har IKEA fått beskjed om, og de står dermed uten noe sted å flytte jorda til.

Den vedtatte reguleringsplanen er helt tydelig – jorda kan kun flyttes til ett område, bondens areal, som nå altså ikke er tilgjengelig. Venstre mener dette høyst sannsynlig betyr at en ny plan må fremmes, dette er ikke en «mindre endring» som kan løses uten ny plan. Venstre vil i stemme mot å godkjenne en mulig ny plan, akkurat som vi har stemt mot før. Forhåpentligvis innser IKEA nå realitetene og avslutter prosjektet.

I tiden som har gått siden IKEA-planene begynte å materialisere seg for over 10 år siden har verden endret seg markant. Viktigheten av landbruket og vern av jord har fått en helt annen betydning. Med de stadig tydeligere klimaendringene er det tydelig at vi må ta vare på det vi har og ikke risikere det for fremtiden. Å flytte jord for å skape mer handel er en dårlig ide, som blir dårligere for hver dag som går.

Uansett hvordan man regner er ikke IKEAs prosjekt bærekraftig.

Vi i Venstre støtter ikke etableringen av IKEA i Vestby og vi støtter naturlig nok heller ikke jordflyttingen. Derimot støtter vi sterkt at innbyggere og næringsdrivende skal involveres aktivt i alle prosesser som angår dem. Her får altså den dårlige jordvernpolitikken følge av manglende inkludering av berørte innbyggere.

Når vi bygger Vestby for fremtiden må vi ta inn over oss den natur- og klimakrisen vi står overfor. Det er ikke engang viktig å snakke om årsakene, krisen er her. Vi synes det står enorm respekt av bondens valg om å si nei til å bli med. Penger og vekst er ikke alt, vi må gjøre det bærekraftig og sikre at vi har mat på bordet.

Nå må kommunen følge opp dette og bli betydelig tydeligere i styringen av utbyggingsprosjektene. Venstre vil at det skal etableres en forpliktende jordvernplan for kommunen. Den må ta utgangspunkt i regional arealnøytralitet og at jord ikke skal bygges ned.

Hatten av for en modig bonde som tør å stå opp for en bærekraftig fremtid!