Møt vår 11.kandidat Gro Skare

Foto: Gro Skare

Gro bor på Finstad, er 57 år, og har skole og oppvekst som hjertesak.

Navn: Gro Skare

Alder: 57

Bosted: Finstad

Yrke/stilling: Lønns – og regnskapscontroller

Hjertesak: Skole og oppvekst

 

Hvorfor stiller du som listekandidat for Eidsvoll Venstre?

Jeg tenker at Venstre har et ståsted i forhold til skolesaker, både når det gjelder lærere og elever, som samsvarer med de punktene jeg synes det er verdt å vektlegge.

Hva er din viktigste sak?

Nok lærere i skolen og tilstrekkelig ressurser til å fange opp de som har behov for ekstra oppfølging og kartlegging i løpet av et skoleløp.

Hva er den største utfordringen Eidsvoll har i årene fremover?

Eidsvoll har ekspander for fort i forhold til økonomiske forutsetninger. Det kan bli store utfordringer i forhold til oppvekst og manglende ressurser.

Har du et politisk forbilde?

Nei.

Hva er dine interesser utenom politikken?

Friluftsliv, fiske og familie.

Eidsvoll Venstres valgliste 2023