Program: Et kulturliv for mangfold og inkludering

Foto: Per Aage Pleym Christensen

Mennesker trenger mer enn arbeid, mat i magen, klær på kroppen og tak over hodet. Her kan du blant annet lese om at Venstre vil ha en kulturplan for Eidsvoll.

Kultur i bred forstand har med det enkelte menneskes dannelse å gjøre. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet.

Ved å satse på kultur i sin fulle bredde får samfunnet rikelig tilbake i form av økt trivsel, høyere verdiskapning og arbeidsplasser. Frivilligheten er den viktigste bærebjelken kulturlivet i Eidsvoll. Det er viktig at frivilligheten gis gode og forutsigbare rammer.

Venstre vil:

 • Utarbeide en kulturplan for Eidsvoll kommune med klare ambisjoner for tilbudet, spesielt til unge
 • Sikre tilfredsstillende tilgang til lokaler for kulturlivet i kommunen
 • Innføre en mer forutsigbar, kostnadsbasert modell for støtte til idrettslag
 • Arbeide for at kulturskoletilbudet skal nå ut til flere.
 • Støtte opp om e-sportmiljøet i Eidsvoll
 • Jobbe for et bredere kinotilbud ved Panorama
 • Opprette en bibliotekfilial sentralt på Råholt
 • Prioritere et forsamlingslokale som kan erstatte Søndre Samfund
 • Legge bedre til rette for private kulturtilbud til barn og unge
 • Tilby en ordning med redusert eller subsidiert deltakelse i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier
 • Tilrettelegge for gode kulturtilbud for eldre og funksjonshemmede

Program for Eidsvoll Venstre 2023 – 2027