Verdens overdosedag 31. august

Foto: Christian C

Verdens overdosedag 31. august, markerer de som har dødd som følge av overdose og er viktig for deres pårørende.

I Norge, alene, døde 321 mennesker av overdose i 2022. I 2021 foreslo Solberg-regjeringen en rusreform som kunne ha forebygget mange dødsfall. Forslaget ble nedstemt av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Som Sortland Venstres 1. kandidat vil jeg at overdosedagen skal minne oss på at dagens ruspolitikk har feilet og sviktet de mest utsatte i samfunnet.

– I fjor var det 321 meningsløse dødsfall som kunne vært unngått dersom vi hadde et system som så og hjalp enkeltmennesket.

– Sorgen er stor når vi som lokalsamfunn ikke klarer å ta vare på hverandre. Dagens rustjenester er ikke tilstrekkelig når verken rusavhengige, rusbrukeren eller pårørende klarer å navigere seg til hjelp før det er for sent.

Det haster med å tenke nytt i rusomsorgen. Til Norge slutter med å kriminalisere sykdom må vi gjøre rusavhengiges situasjon best mulig.

– Norge har i mange år ført en feilslått ruspolitikk der syke rusavhengige havner i store problemer med politiet og andre offentlige instanser. Det er hjelp de trenger, og det er straff de får.

– Reformen ble stemt ned på Stortinget i juni 2021, av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

Dette er hva Venstre ønsker å gjøre:

  • Gjennomføre den kunnskapsbaserte rusreformen, som går fra straff til hjelp
  • Etablering av flere brukerrom, der narkotika kan inntas trygt med helsepersonell til stede
  • Sørge for at alle kommuner deler ut naloxon nesespray og tilbyr livreddende hjerte og lungeredning til utsatte grupper
  • Garantere et behandlingstilbud innen 24 timer etter avrusning ved overdose
  • Senke terskelen til legemiddelassistert rusbehandling og sørge for tettere oppfølging
  • Etablere rusmiddelanalysetjenester der brukerne kan teste innholdet i rusmiddelet
  • Substitusjonsbehandling for andre stoffer enn heroin
  • Målrettede og tidsavgrensede tiltak som med mål om forebygging (gjennom sosialt investeringsfond)