Alta trenger en boligpolitikk som sikrer bolig til alle