Jørgensens påstand: – Ingen utmerker seg som spesielt egna (!)

I Varden 26.08.23 raljeres det i et leserinnlegg *) over politikere i Grenland og i særdeleshet over førstekandidater; til dels nedlatende karakteristikker, ignorant, lettvekter, ikke til å stole på… Innsender konkluderer med at ingen utmerker seg som spesielt egna. Det er nesten sånn at man ikke kan ta det på alvor. Men det er heller ikke særlig morsomt, hvis det er ment som det. Signy Gjærum svarer han likevel i et kort innlegg.

Jørgensens påstand: – Ingen utmerker seg som spesielt egna (!)

Inge Jørgensen strør om seg med personkarakteristikker av politikere i Grenland (Varden 26.08.23) og konkluderer med at ingen utmerker seg som spesielt egna.

Jeg velger å ta han på alvor. Og, fortsatt under tvil, ta det som et kompliment når jeg omtales som vennlig, utrettelig og en som «vil alle vel».

Men Jørgensen bommer når han skriver « hun ( altså jeg) syns det er leitt at de private nærings- aktørene blir kalt profitører.». Jeg syns ikke det er leitt. Det er forkastelig. Det sier mye om avsender og avsenders sam- funnssyn. Det er bevisst nedsettende og polariserende. Det brukes i den hensikt å sverte den man omtaler.

Heller ikke er det slik som Jørgensen insinuerer, at private barnehager ikke bidrar med skatteinntekter. Tvert om. Private barnehager bidrar med skatteinntekter. Og familiene er fornøyde med de private barnehagene hvilket tyder på at hans og mine skattepenger går til gode barnehager, både kommunale og private.

Barnefamilier – og ansatte selv – klarer fint å vurdere hvilke barnehager som gir dem et godt tilbud, enten de er private, ideelle eller kommunale.

En barnehagepolitikk som fratar foreldrene muligheten til å velge, og gir kommunen mer makt til å styre opptak og dimensjonering bidrar effektivt til den mistilliten Jørgensen og hans meningsfeller bygger opp under.

Signy Gjærum (V)

*) Inge Jørgensens innlegg, det jeg svarte på:

“Nå skal det velges
Det er neimen ikke lett å velge.
Tommy Sørbø går løs på Arbeiderpartiets Janicke Andreassen som ikke tror på forskning. Sørbø skriver i TA 18.august: «Hvorfor støtter Arbeiderpartiet utbygginger av store shoppingsentre langs hovedveiene, når forskning vi- ser at det tar livet av sentrum i byene? Dette spørsmålet fikk Arbeiderpartiets ordførerkan- didat i Porsgrunn, Janicke An- dreassen i en reportasje på NRK Kveldsnytt 14.8. Og når hun så blir konfrontert med denne forskningen, svarer hun gan- ske enkelt: «Jeg tror ikke noe på det».» Så AP stiller med en ignorant ordførerkandidat. Det er ikke bedre andre steder.
I Varden 19.august skriver Tom Erik Thorsen om Industri og Næringspartiets Tommy Ballestad at heller ikke han tror på forskning. Ballestad videre- formidler klimafornekter Erik Haugane som ikke engang ser stormen Hans som ekstrem.
Ballestad/Haugane kaller Hans for «medieskapt ekstremvær.» Ikke verst fra et parti hvor lede- ren sies å ha diktatorisk makt og partiet ikke engang har eg- ne vedtekter (hjemmesiden er blank på det området) og heller ikke et prinsipprogram.
Så har vi det utmerkede partiet Rødt. I Porsgrunn forstod ikke 1.kandidaten, Pål Berby, at par- tiet ikke kan ha en leder som er en simpel tyv. Berby syntes det var greit å tilgi og siden gå videre som om ingen ting har skjedd. En ripe i lakken til Rødt.
Høyre stiller med en lettvekter som ordførerkandidat i Pors- grunn. Da min gode venn Ole Gunnar Hauso gjestet byen i slutten av mai spurte han Anne Cathrine Syversen hva hun ville gjøre som ordfører. Svaret var at hun ville få kontroll på øko- nomien. Som om byen er uten kontroll. Hauso var ikke for- nøyd med svaret, han som har forvillet seg til å bli talsmann for den tvilsomme organisa- sjonen «Aksjonen for borgerlig
valgseier». Hausos gruppe tar imot anonyme gaver og kan ikke garantere for at pengene ikke kommer fra kriminell virksomhet. Høyre har klokelig takket nei til valgkampbidrag, mens FrP har tatt imot fem millioner tvilsomme kroner. Dem om det. Syversen nøyde seg med å ta imot fem eksemplarer av Aksjonens bok som skal være stappfull av god argumentasjon for at vi bør la de rike bli rikere og de fattige fattigere. Syversen er heller ikke til å stole på når hun i lokalavisene hevder at Høyre ikke vil privatisere helsetjenester og eldreomsorg og si opp kommunalt ansatte. Høyre vil slippe til flere aktører slik at vi alle skal få «frihet» til å velge. Nå har vel ikke Høyre noen honningkrukke som de kan bruke til å lage ytterligere tilbud, så pengene må jo kom- me fra allerede etablerte tiltak. Altså må det oppsigelser til, el- ler så må ansatte få seg ny ar- beidsgiver, en privat aktør som Høyre er så glad i.
Til slutt må jeg få nevne Venstres utrettelige Signy Gjærum. Gjærum er en vennlig sjel som vil alle vel. Hun synes det er leit at de private næringsaktørene blir kalt profitører. Men hun omtaler ikke barnehagekon- sern og omsorgskonsern som er registrert på Cayman Island og som fører store verdier uskattet ut av Norge. Hun nevner heller hvordan en lokal barnehage- grunder for få år siden kunne selge barnehagekjeden sin for 600 millioner kroner etter re- lativt små investeringer. Det er slike erfaringer som skaper mistillit i samfunnet, ikke at profitører blir kalt ved sitt rette navn.

Alle kan ikke omtales, ingen utmerker seg som spesielt egna. Så det er ikke lett.
Godt valg!
Inge Jørgensen
Har valgt