Halden bør bli Norges beste klimakommune

Miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender har laget en oversikt over hvor store klimakutt kommunene har gjort. Oversikten finner du her: https://kommune.framtiden.no/

Halden kommune ligger på 32. plass i Framtiden i våre henders måling av hvor godt kommunen bidrar til å kutte klimagassutslipp. Førstekandidat Heidi Raude for Venstre i Halden kommune mener resultatet kunne vært bedre, og mener kommunen må jobbe for å bli Norges beste kommune på klima i løpet av den neste fireårsperioden i kommunestyret.

Den største utslippskilden i kommunen vår er Veitrafikk. Heidi Raude fremhever at kommunen kan innføre en rekke tiltak for å kutte mer klimagassutslipp. Tiltakene Venstre foreslår er blant annet:

  • Stanse nedbygging av og reetablere mer natur. Senke prisene på kollektivtransporten og utvide tilbudet.
  • Elektrifisere all kommunal transport og kollektivtrafikk.
  • Opprettholde lokale elbilfordeler og tilrettelegge for lademuligheter for elbåter i alle småbåthavner.
  • Kreve klimatilpasning i alle prosjekter, blant annet ved å stille krav om lokal overvannshåndtering.
  • Gjenåpne flere elver og bekker som er lagt i rør.
  • Innføre klimabudsjett og klimaregnskap i kommunen.
  • Stille krav om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i kommunen.
  • Etablere et lokalt klima- og energifond som gir tilskudd til energieffektivisering og klimavennlige løsninger basert på private initiativ.

Daglig leser vi om klimaendringenes herjinger, om det er flom i Trøndelag, branner i Hellas eller nye globale temperaturrekorder. I Halden kommune må vi ta vår del av ansvaret for å stanse klimaendringene og nå klimamålet for 2030. Derfor håper Venstre å få med kommunestyret på et temposkifte for klimaet, der innsatsen trappes kraftig opp i neste periode.

Heidi Raude, førstekandidat for Halden Venstre
Innlegget ble publisert i Halden Arbeiderblad 28. august 2023.