Kultur og frivillighetskommunen Frogn

Frogn Venstre viser frem Frogns idrett og frivillighet til Abid Raja, Foto: Line Nyhus

Frivillighet er bærende i norsk samfunnsliv. Det frivillige foreningslivet fungerer som kunnskapsformidler, kulturbærer, samfunnsbygger og skole i demokrati. Venstre vet at uten frivillighet og dugnadsånd ville Frogns idretts- og kulturliv være betydelig fattigere. Det er viktig for Venstre at det skal være enkelt å være frivillig, og at frivilligheten har en sterk rolle i lokalsamfunnet.

Derfor tok vi lørdag 2/9-23 turen til Kiwi-Bama cup på Ullerud, og med på slep hadde vi Abid Raja. Nå går det ikke an å ha med Abid på slep. Han går stort sett i front, og han elsker å møte og snakke med folk. VI møtt av mange fantastiske frivillige i alle aldre, fra parkeringsvakt, til foreldre, til venner av spillerne som gjerne stilte opp og gjorde arrangementet helt fantastisk. Vidar Færgestad, Styreleder DFI fotball viste oss rundt, og fortalte om arrangementet og alle bidragsyterne.

Frivillighetens verdifulle bidrag

DFI fotball har nesten 800 aktive medlemmer og er den største fotballklubben i NFF Østfold. De har hele 110 frivillige og ubetalte trenere og lagledere. Og skal de klare å opprettholde dette aktivitetsnivået, er de helt avhengig av gode rammevilkår for sine aktiviteter og sin frivillighet. De har blant annet bygget klubbhus på Ullerud, bygge tribuner på Frogn Kunstgressbane, og bygger nå kiosk og utstyrsrom på Folkvang, for å nevne noe. Og alt dette er realisert uten å bruke en eneste offentlig krone.

Abid deler ut grønne kort

Grønt kort.

Færgestad kunne, med stjerner i øynene, fortelle om sin ny-lanserte kampanje. Grønt kort ble i helgen gitt ut til spillere fra hvert lag, etter hver kamp. Dette står i kontrast til de mer kjente gule og røde kortene, og gir en utmerkelse til den spilleren på hvert lag i hver kamp som har vist gode fair play verdier i kampen. Kortene er designet og sponset av den lokale designeren Nicho Arnesen, som delte ut grønne kort sammen med motstandernes trenere og Abid Raja.

 

 

 

 

Abid Raja, Line Nyhus, Line Stokholm og Nicho Arnesen (sponsor og designer av de grønne kortene)

Legge til rette for frivillighet, alle skal med.

Frogn skal være en kommune som sørger for arenaer og rammebetingelser for å kunne gi et best mulig tilbud til ungdom innen breddeidrett, kultur og andre aktiviteter. Aktiv fritid er også viktig i forebyggende arbeid. Vi må legge til rette for at også familier med anstrengt økonomi også kan delta fritidsaktivitet. I Frogn har vi gode virkemidler for dette, med lokal fritidskasse som dekker deler eller hele medlems- og treningsavgiften innen idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter for barn og unge. Og vi har BUA som låner ut utstyr gratis til alle som ønsker og trenger, og vi vet at Kulturskolen også har noen friplasser for barn som trenger dette. Frogn kommune får også årlig midler fra BUFDIR som skal anvendes til aktiviteter for barn. I tillegg finnes mange andre støtteordninger de ulike organisasjonene søke midler fra for å kunne tilby rimeligere deltakeravgifter. DFI gjør en kjempejobb med å hjelpe barn som lever i familier med litt dårligere vilkår og finne en arena i idretten. Deres frivillige er aktive i å søke midler for å dekke treningsavgifter for å kunne hjelpe alle barn som ønsker til å delta i aktiviteter. For mestring og tilhørighet. Imidlertid opplever de at dette fører til at de får mindre fra for eksempel BUFDIR midlene og andre. Venstre mener at det ikke kan være slik at det skal straffe seg å være flink. De midlene DFI klarer å skaffe til deltakere på egenhånd må komme i tillegg til regionale midler. Med nesten 800 medlemmer, så sier det seg selv at de også har behov for mer midler for å sørge for alle som vil kan være med.

Frogn skal være en kommune som sørger for arenaer og rammebetingelser for å kunne gi et best mulig tilbud til ungdom innen breddeidrett, kultur og andre aktiviteter, uavhengig av familien økonomi.

Abid deltar med frivillighet i salgsboden