Program: En trygg og forutsigbar arbeidsgiver

Foto: Per Aage Pleym Christensen

Her kan du lese mer om hvordan Venstre mener Eidsvoll kommune bør opptre som arbeidsgiver.

Eidsvoll kommune er en stor arbeidsgiver, noe som også innebærer et stort ansvar. Kommunens ansatte har krav på en ryddig og god arbeidsgiver som sørger for en trygg og god arbeidsplass. Det bør i størst mulig grad legges til rette for at de som ønsker det kan ha faste heltidsstillinger. Kommunens ansatte skal kunne bidra i styringen av sin egen arbeidsplass etter de regler som er fastsatt. Ansatte skal også kunne ytre seg om arbeidsplassen sin offentlig.

Venstre vil:

  • Arbeide for mer bruk av faste heltidsstillinger Eidsvoll kommune
  • Jobbe for å tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft
  • Sikre de ansattes mulighet til å ytre seg offentlig
  • Styrke kommunen som lærebedrift

Program for Eidsvoll Venstre 2023 – 2027