Venstre i Lofoten og Vesterålen står sammen om å sikre akutt – og fødetilbudet ved sykehusene på Stokmarknes og Gravdal

Fødetilbud og kvinnehelse, Ragnhild Helseth

​Regjeringen må ikke gis anledning til å sentralisere sykehus tilbudet!

Dette uttaler:

  • Sortland Venstre
  • Hadsel Venstre
  • Bø Venstre
  • Andøy Venstre
  • Vågan Venstre
  • Vestvågøy, Flakstad og Moskenes Venstre

Styret i Helse Nord er bedt om å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedelingen etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet v/Ingvild Kjerhol.

Styret i Helse Nord er bedt om å vurdere behovet for endringer i funksjons- og oppgavedelingen etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet v/Ingvild Kjerhol.

Helse Nord sier at det er helt nødvendig å etablere en innretning på sykehusdriften i Nord-Norge som gir gode helsetjenester. Helse Nord er bl.a. pålagt å utrede hvilke funksjoner som må bygges opp i egen regi for å redusere kjøp av helsetjenester fra private.

Måten saken fremstilles på legger opp til en tolkning der føringene i Hurdalsplattformen framstilles som fakta i et fåfengt forsøk på å fremstå som mer overbevisende. Med andre ord, – det skal utredes med påholden penn og pasienter ofres til fordel for politisk ideologi.

Politisk ideologi reparerer ikke brukne ben og hjerteinfarkt, og gir heller ikke et trygt fødetilbud.

Det er en krevende øvelse å gjøre inngripen i styrets behandling av saker siden styret skal opptre som et kollegialt organ, og ikke som individuelle representanter for ulike interessegrupper. Velger de å se bort fra dette gjør de ikke den jobben de er satt til å gjøre.

Derfor må støtet settes inn mot de ansvarlige, helseminister, regjering og Storting. Foretaksmøter kan iht. retningslinjene avholdes utenom kjøreplanen etter særskilte behov, og et Stortingsflertall kan overstyre regjeringen slik at vi ikke sitter ribbet tilbake i nord.

Føringene i regjeringsplattformen for Jonas Gahr Støres regjering, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, prøves feilaktig å fremstilles som fakta, …vi øyboerne i Vesterålen og Lofoten, blir de store «helsetaperne» når våre helsetjenester sentraliseres.

ENDA STØRRE UTFORDRINGER VENTER

Det vil bli enda større utfordringer i rekrutteringen til sykepleier yrket. Søkertallene til utdanningen er så lav at varsellampene lyser rødt.
Dette er svært bekymringsfullt, og tas det ikke grep vil dette ramme både akuttfunksjonene og fødetilbudet ved både Stokmarknes og Gravdal sykehus.

VI MÅ ALLE SLÅ RING OM LOKALSYKEHUSET

Vi må stå sammen i Lofoten og Vesterålen, og vi må se verdien i å samarbeide som ett øyrike der hensikten er å sikre et fullverdig tilbud til alle innbyggere.

Vi må ikke bare snakke med store ord om solidaritet. Vi må følge opp i praktisk handling!

Solidaritet er motstykket til egoisme. Å samarbeide for å sikre regionen ett fullverdig føde – og akuttilbud er solidaritet i praksis.