Ja, Venstre vil bygge kino og kultursal på Andenes. Og enda viktigere: Vi har en plan for hvordan

Fra venstre: Karl Rasmus Dahle, Gard Michalsen, Børge Folden, Lisbeth Seppola og Kristine Lauritzen. , Foto: Ingvild Holann, Andøy MDG

Andøysamfunnet er på sitt beste når vi jobber sammen. Venstre tror også det er der oppskriften ligger for å bygge den etterlengtede kultursalen Andenes trenger.

 

For tolv år siden la Andenes kino ned driften. Digitalisering av kinovirksomheten ble for dyrt. To år senere stod Andøy Ungdomsråd i Bladet Vesterålen med en klar beskjed:

De ønsket å få ttilbake kinoen. En ny Facebook-side fikk raskt flere hundre følgere. God Strek støttet ungdommene med en kreativ kampanje. Engasjementet vokste.

Bladet Vesterålen – for 10 år siden.

Siden har de samme jentene rukket å gå ut av skolen, flytte ut for å studere og noen av dem kommet heim igjen.

Uten at Andenes har fått noen ordentlig kino.

Bygdekinoen etablerte senere visninger på Hisnakul. Disse ble så flyttet til Dverberg. Der er det både popcorn og god stemning. Men en fullverdig kino er det ikke. Og Andenes står igjen uten tilbud.

 

Beskjeden fra ungdomsrådet i 2013 var ikke til å misforstå. Nye generasjoner med ungdommer har siden gjentatt budskapet: De savner møteplasser og kino.

Så da politikerne møttes til valgdebatt i Fyrvika torsdag for halvannen uke siden, burde vi latt være å si at vi savnet flere svar fra ungdommen.

De har muligens gått lei av å gi innspill.

Vi vet hva jo hva de vil ha.

Nå er det vår tur å levere.

 

Men betyr det at kommunen bør bruke 100 millioner kroner på et nytt kulturbygg? Er det slik at vi må velge mellom kino og The Whale, når millionene fra Andøyfondet skal fordeles?

For Venstre er svaret klart: Nei.

Det går an å mene at The Whale er en spektakulær og viktig investering for Andøys fremtid. Samtidig som vi skal jobbe knallhardt for å realisere en ny kultursal. Kanskje skal vi også la oss inspirere av The Whale.

Prosjektet har en foreløpig kostnadsramme på 455 millioner kroner. Andøy kommune gir 75 millioner fra Andøyfondet i tilskudd. Resten kommer fra private investorer, lån, 50 millioner fra Samfunnsløftet og forhåpentligvis staten.

Kommunens andel her er, medregnet tidligere bidrag, på under 20 prosent.

Når mange samarbeider, kan man få til mye.

 

Vi kan også la oss inspirere av naboen. I Bø bygde lokalsamfunnet for 10 år siden en kultursal med 200 seter – på dugnad. Kommunen la til rette. Et samvirkeforetak står som eier. Lokale entreprenører, privatpersoner og håndverkere stod for både prosjektering og bygg. De direkte kostnadene kom på 10 millioner kroner.

I dag ville det kostet minst det dobbelte. Norgesrekord er det nok uansett.

Det åpenbare spørsmålet for Andøy, et samfunn med dobbelt så mange innbyggere og et enda sterkere nærngsliv, bør være:

Hvorfor skulle ikke vi klare å få til noe lignende?

 

Hva det vil si, er for tidlig å si.

Skal vi bygge nytt eller finnes eksisterende bygninger? Hva er tilstanden til gamle Andenes Kino? Bør kommunen kjøpe bygget for å sikre sentrumsutviklingen?

Eller bør vi bygge i tilknytning til idrettshallen, et av byens hoteller eller reiselivsaktører? Skal kommunen stå for driften, en forening eller private aktører? Kan dette ses i sammenheng med Myrezes planer for et spillteknologisenter?

Disse spørsmålene kan vi finne svaret på. Sammen.

Det som er sikkert:

Det ligger midler i Andøyfondet som i alle fall kan være startmotor. Kommunestyret vedok før sommeren 100 millioner kroner til «utvikling, bo– og blilyst. Her skisseres det millionbeløp til både møteplasser og kultur.

En kultursal kan svare på flere behov. Det er også naturlig tenke seg en kiosk eller ungdomskafé i tilknytning.

Det finnes blant annet spillemidler å søke på. Kanskje Forsvaret kan bidra, i forkant av mer utenlandsk tilstedeværelse. Og næringslivet har både penger, kompetanse og kapital.

Det være seg 5000 kroner. En halv million. En bulldozer. Prosjektledelse. Og flinke folk som kan bygge på dugnad eller rabatt.

Her bør det også finnes sterk motivasjon for å bidra. Dette er de samme selskapene som er helt avhengige av at nye arbeidstakere finner Andøy så attraktivt at de har lyst til å bli her.

 

Her er det muligens flere spørsmål enn svar. Men tiden er samtidig inne for å slutte å spørre om hva ungdommen vil ha. Det er på tide å spøre hvordan vi kan få det til.

Venstre vil derfor, umiddelbart etter valget, invitere til et tverrpolitisk initiativ. Og foreslå en oppstartsworkshop gjerne før snøen kommer. Hvor kommunen, kulturlivet, bedrifter og ikke minst ungdommen, sammen kan finne noen svar på spørsmålet.

Ikke på hva vi skal gjøre. Men hvordan. Og hvor raskt det kan skje.

Det er ingen grunn til at spaden ikke bør komme i jorda senest i løpet av 2025.

Lurer du på hva mer vi vil jobbe for de neste fire åra? Les hele programmet vårt her! http://bit.ly/andoyvenstre