Bodø Venstres valgløfter

Venstre

Her er våre valgløfter:

Skole: Vi skal sørge for nok lærere og ressurser i Bodøskolen, slik at både elever og lærere kan oppleve mestring og motivasjon

Klima og miljø: Vi skal passe på Bodømarka og Rønvikjordene og stoppe nedbygging av natur. Billigere buss, mer sykkelvei og en utslippsfri kommune er målet.

Human ruspolitikk: Venstre tar rusomsorg på alvor og vi skal gjøre alt vi kan for å styrke det forebyggende arbeidet og sikre god ivaretakelse innen rus- og psykiatrifeltet

Frivillighet, idrett og kultur: Samfunn bygges nedenfra. Derfor vil vi sikre at også bredden og mangfoldet får blomstre. Vi skal sørge for at det gror godt i våde frivilligheten, idretten og kulturen.

Trygghet og omsorg: Vårt mål er at alle skal ha tilgang til gode tjenester tilpasset sitt behov. Hvem som leverer er underordnet, så lenge kvaliteten er god og prisen forsvarlig.

Samarbeid: Vår oppgave er å gjøre gode vedtak. Det gjør vi når vi lytter til innspill, heier på initiativ og tar konstruktiv kritikk alvorlig. Sammen tar vi Bodø framover!