Det handler om vår selvråderett

Elbusser ladestasjon
(Foto: Redink/Ruter), Foto: Redink/Ruter

Hele Bærum i sone 1 handler om Bærums selvråderett

Alle partier i Bærum er selvfølgelig for hele Bærum i sone 1, men i realiteten er dette et politisk tomt løfte om de ikke samtidig sier at Bærum skal ta mye av kostnaden.

Eirik Bøe, medlem av Bærum kommunestyre og formannskap og 1.-kandidat Bærum Venstre

Rimelig og godt kollektivtilbud er det viktigste tiltaket for klima, din lommebok, næringsliv og inkludering. Venstre vil finansiere lavere kollektivpriser med kommunale midler. Venstre mener at Akershus og Oslo må gi Bærum kommune handlingsrom til å senke kollektivprisene.

Blant Norges største kommuner er det kun Oslo som eier sitt eget kollektivselskap, sammen med Akershus. Derfor kan byrådet i Oslo senke prisene på månedskort i Oslo. Norges femte største kommune, Bærum, er helt og holdent prisgitt Ruters eiere Oslo og Akershus. De bestemmer kollektivprisene i Bærum.

Alle vet at det er politisk utfordrende for Akershus å senke prisene i Bærum alene, som for eksempel å legge hele Bærum i sone 1. Alle andre kommuner i Akershus vil be om det samme. Det blir kostbart uten betydelige statlige overføringer.

Alle partier i Bærum er selvfølgelig for hele Bærum i sone 1, men i realiteten er dette et politisk tomt løfte om de ikke samtidig sier at Bærum skal ta mye av kostnaden. Venstre mener derfor at Bærum kommune må få mulighet til å forhandle med Akershus og Oslo om å bruke våre kommunale midler til å senke kollektivprisene.

Venstre vil ikke diskutere om det skal være soner, Høyres helt egne billettsystem eller det som Ruter anbefaler. Venstre vil kun ha lavere kollektivpriser.

I Bærum er veitrafikk vårt høyeste klimautslipp, og økt brukt av kollektivtransport er en viktig del av løsningen. Vi har penger i kommunekassen. Det er nå skapt usikkerhet fra Høyre, både i fylket og i kommunen, om det er politisk vilje til å la kommunen senke prisene. Svaret fra Anette Solli og Akershus Høyre i Budstikka er at de ønsker å utrede mer. Ja gjerne det, men de svarer ikke på spørsmålet: Vil Høyre åpne for at Bærum kan forhandle med Akershus om kollektivprisene i Bærum, og kan Bærum gis mulighet til å betale for lavere priser?

Hammer Krog i Bærum har så langt ikke svart på om Høyre vil vurdere prinsippet om å finansiere lavere kollektivpriser. Venstre ønsker svar på følgende: Vil Høyre i Bærum være med på å bruke kommunale midler for å senke billettprisene?

Venstre går til valg på lavere kollektivpriser, som for eksempel hele Bærum i sone 1. Det vil bidra til å kutte klimautslipp der de er størst, det er næringsvennlig og lommebokvennlig. Godt valg!

Innlegget sto på trykk i Budstikka 5. september 2023