Gamle Os kommune: Ansvarlig økonomistyring eller luksusfellen «par excellence»?

Bilde av Bjørnafjorden Venstre sin 8. kandidat Bram Timmermans
Bram Timmermans, Foto: Privat

En sterk koalisjon er ikke nødvendigvis en ansvarlig koalisjon.

Bjørnafjorden FrP, med Terje Søviknes i spissen, argumenterer for at vi bør vende tilbake til en solid blå koalisjon. Målet er å gjenopprette orden i kommuneøkonomien.

De fremhever ofte sine tidligere resultater som bevis på sin evne til å håndtere økonomien. Men hva viser tallene egentlig?

Kommunen bærer ansvar for å forvalte økonomien og benytte ressursene på en bærekraftig og effektiv måte. Den skal også sikre at innbyggerne får tilgang til de beste tjenestene over tid. De som leder kommunen, har ikke bare et ansvar for å sikre dette i sin styringsperiode, men også for å legge grunnlaget for langsiktig stabilitet og vekst.

Ut fra det vi har sett, synes det som om den tidligere blå koalisjonen ikke har levd opp til dette ansvaret.

Uansett om det gjelder enkeltpersoner, husholdninger eller staten, er det viktig med en ansvarlig økonomi. Målet bør være en god balanse mellom utgifter og inntekter. Selv om et visst merforbruk kan tillates, bør det ikke være av strukturell karakter.

Når vi analyserer tall fra SSB og sammenligner med andre kommuner i bergensområdet, viser det seg at den tidligere koalisjonen hadde et strukturelt merforbruk.

Graf av årets merforbruk i driftsregnskap i prosent av brutto driftsinntekter

Det er også viktig å være ansvarlig når man tar opp lån. Som historien viser, var Os en sterkt belånt kommune frem til 2004. Deretter kom det en kapitalinnsprøytning som reduserte lånegjelden, takket være salg av BKK-aksjer.

Men dette ble ikke fulgt opp med en mer ansvarlig lånepolitikk.

Tvert imot opplevde kommunen en kraftig vekst i lån, og det tok mindre enn 10 år før lånegjelden var på samme nivå som 2004.

Graf som viser netto lånegjeld per inbygger

Selv om et høyt lån i seg selv kan være håndterbart hvis inntektene er tilstrekkelige til å betjene det, er det viktig å se på forholdet mellom lån og inntekt over tid.

Frem til 2010-2011 fulgte veksten av disse to indikatorene en parallell kurs.

Men etter dette tidspunktet ser vi en betydelig økning i lånegjelden, noe som kan indikere en ubalanse i kommunens økonomiske forvaltning.

Graf som viser vekst og nettogjeld sammenlignet med bruttoinntekter per innbygger i gamle Os kommune

En sterk koalisjon er ikke nødvendigvis en ansvarlig koalisjon. Den tidligere «sterke koalisjonen» har ført oss til den situasjonen vi står i nå.

Det er mange faktorer som har spilt inn her, og vi har hørt om de fleste av dem: Tropehagen på Luranetunet, Oseana, bølgebryterne i Os havn, kloakkrenseanlegget i Liafjellet, baldakinene i sentrum, SIO-eksperimentet og sist, men ikke minst: BKK-aksjene som ble brukt til å finansiere flere av disse utgiftene.

Dette minner mer om en luksusfelle enn ansvarlig økonomistyring. Husk dette når dere velger stemmeseddel den 11. september.

Ønsker dere et godt – og (økonomisk) ansvarlig – valg!

Bilde av Bjørnafjorden Venstre sin 8. kandidat Bram Timmermans

Bram Timmermans
8. kandidat for Bjørnafjorden Venstre