Venstres visjon: Et bedre Eidsvoll!

Leder i Eidsvoll Venstre, Sesselja Bigseth

Vi lever i utrygge tider. Mange sliter, og mange er bekymret. Venstre er et parti for optimisme og fremtidstro. Vår førstekandidat Knut Bakkehaug presenterer Venstres visjon: Et bedre Eidsvoll!

I 2023 skal du avlegge stemme i en tid der mange opplever tilværelsen som usikker og utrygg. Klimakrisen skaper våtere, villere og mer ustabilt vær, som kan ha store konsekvenser også i Eidsvoll. En brutal krig i Europa gir fare for forsyningskrise og varemangel, med økende priser og rentenivå, og som skaper en generell utrygghet.

Krigen gir også mulighet til å skape samhold mellom folk, og vise solidaritet med dem som kjemper for livet, demokratiet og sitt lands selvstendighet.

Eidsvoll opplever som de fleste kommuner i hovedstadsregionen at folketallet øker gjennom innflytting. Nye innbyggere har behov for kommunale velferdstjenester, men flere innbyggere skaper også press på natur og dyrket mark. Til tross for at eiendomsskatten er innført, driver kommunen med underskudd.

Knut Bakkehaug, leder i Eidsvoll Venstre

Eidsvoll er stedet hvor grunnlaget for det moderne norske demokratiet ble skapt. Eidsvoll bør derfor være en foregangskommune for et levende lokaldemokrati, der innbyggerne får mulighet til aktivt å være med på å utforme både sine nærmiljøer og hele kommunen for fremtiden. Åpenhet og innsyn i demokratiske prosesser er grunnlaget for innbyggernes tillit til de folkevalgte og lokaldemokratiet.

Eidsvolls folkevalgte har ansvar for en økonomisk styring og prioriteringer som gjør deg trygg på at du vil motta velferdstjenester av god kvalitet, når du har behov for det.

I Eidsvoll kan du leve et godt liv. Med vakker natur, et rikt tilbud innen idrett og kultur, og et foreningsliv med frivillige organisasjoner har alle mulighet til et aktivt liv og en meningsfull tilværelse. Det er fullt forståelig at mange ønsker å bosette seg i Eidsvoll.

Et godt kollektivtilbud og relativt korte avstander gir innbyggerne i Eidsvoll tilgang til et stort arbeidsmarked med mange forskjellige typer jobber. For å skape et godt grunnlag for velferd trengs nye bedrifter og arbeidsplasser – i Eidsvoll.

Med vakker natur, rik historie, gode kommunikasjonsmuligheter og sentral beliggenhet har Eidsvoll et godt utgangspunkt. Venstre vil ta Eidsvoll videre – i balanse med hensynet til miljøet rundt oss.

Venstre jobber for et bedre Eidsvoll!

 

Knut Bakkehaug, leder Eidsvoll Venstre og 1.kandidat 2023

Program for Eidsvoll Venstre 2023 – 2027